blog posts

SEO Sözleşmelerinde Önemli Noktalar

SEO Sözleşmelerinde Önemli Noktalar + 13 Önemli Nokta!

SEO sözleşmelerinde önemli noktalar

Herhangi bir projede işbirliğine başlamak bir sözleşme imzalamayı gerektirir . Dijital pazarlama, içinde bulunduğumuz yüzyılın yeni iş pazarlarından biridir ve bunda başarı, yetenek ve beceri gerektirir. İşletme ve hizmet sitesi sahipleri , web sitelerinin arama motorlarında görünmesi için SEO’ya ihtiyaç duyarlar . Sitenin SEO’sunu optimize etmek aynı zamanda kişilerle veya dijital pazarlama ajanslarıyla uygun bir sözleşme yapılmasını da gerektirir . SEO sözleşmesi, sitenin SEO projelerinde her iki tarafın görev ve yetki sınırlarını belirtir.

Herhangi bir projenin başlangıcında, sözleşmenin her iki tarafı da çalışmaya başlamak için büyük bir istek duyar. Bu heyecan onların iş sürecinde ortaya çıkan sorunlara doğru ve ileriye dönük bir bakış açısına sahip olmalarını engelleyebilmektedir. Yani böyle bir durumda sözleşmenin her iki tarafı için de yol ortasında ortaya çıkabilecek bazı sorunlar göz ardı edilmektedir.

Gelecekteki sorunları öngörebilecek kapsamlı bir sözleşmeye sahip olmak, gelecekteki sorunların çözümüne yönelik önemli bir adımdır. Özellikle SEO sözleşmesi yeni bir sözleşme türü olduğundan ve daha aşina olunması gerektiğinden. SEO sözleşmelerinin önemli noktalarına bakarken Sokhon dergisini takip edin.

SEO sözleşmesinin tanımı

SEO sözleşmesi, işveren ile SEO danışmanı veya yöneticisi arasındaki bir dizi yükümlülüktür . Bu sözleşmede SEO danışmanı, işverenin web sitesinin SEO’sunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Bu sözleşmenin iki tarafı yani işveren ve SEO, diğer tarafa karşı yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. SEO’nun temel yükümlülüklerinden biri sitenin SEO’sunu geliştirerek tarayıcılarda daha görünür hale getirmektir. İşverenin en önemli yükümlülüğü, sözleşmede belirtilen işin yapılması karşılığında belirlenen ücreti ödemektir.

Bu sözleşmede işverenin talepleri ile yöneticinin ve işverenin yükümlülüklerinin açıkça tanımlanması gerekir. Yüklenicinin yükümlülüklerine bir örnek, işverenin web sitesini yükseltmektir ve işverenin yükümlülüklerine bir örnek, sözleşmede belirtilen maliyetleri ödemektir. Sözleşme süresinin ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasına karşı Seokar’a ödenmesi gereken tutarın sözleşmede kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir.

SEO sözleşmesi oluşturmanın önemi

Herhangi bir projenin başında imzalanan herhangi bir sözleşme gibi, SEO sözleşmesi de SEO projesinin başında yazılmalı ve imzalanmalıdır. SEO sözleşmelerinin en önemli ayarı, işin ilerlemesinde yöneticinin ayrıntılı görevlerini ve işverenin yükümlülüklerini belirlemektir. Elbette herhangi bir SEO sözleşmesine başlamadan önce işverenin SEO türleri ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İşvereni bu konuda bilgilendirmek deneyimli SEO’ların sorumluluğundadır. Bundan sonra sitenin internet arama motorlarındaki sıralamasını yükseltmek için gerekli önlemlere geçilmelidir.

Sözleşmenin her iki tarafının yani yöneticinin veya SEO’nun ve işverenin veya müşterinin dikkat etmesi gereken bir nokta var. Sözleşmenin tüm ayrıntıları, tüm ayrıntılarıyla birlikte sözleşmeye kaydedilmelidir. Yönetici ve işverenin tüm koşullarının ve her iki tarafın görevlerinin ayrıntılı olarak yazılması ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebilir.

SEO sözleşmesi gereksinimleri veya herhangi bir SEO sözleşmesinde dikkate alınması gereken önemli noktalar

SEO sözleşmelerinde belirtilmesi gereken önemli noktalar sözleşmenin her iki tarafını da kapsamaktadır. Yani bu gereksinimlerin bir kısmı SEO danışmanlık hizmetleriyle ilgili, bir kısmı da işverenle ilgilidir. Bu sözleşmelerde çeşitli hususlar belirtilmelidir:

1- Sözleşmenin konusu

SEO sözleşmesindeki en önemli şeylerden biri sözleşmenin konusudur. Sözleşmenin konusu açıkça belirtilmelidir. Sözleşmenin bu bölümünde işverenin tüm beklenti ve istekleri belirtilmelidir. Sözleşmenin konusu kısmı dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. Sözleşmenin bu kısmı uzun olabilir ve birkaç sayfayı kaplayabilir.

2- Sözleşme süresi

SEO sözleşmesindeki bir diğer önemli seçenek de sonuca ulaşma zamanı veya projeyi bitirme zamanıdır. Projenin geçerlilik süresi ve aşamaları da sözleşmenin bu bölümünde yazılıdır. Proje aşamalandırma bölümünde teknik SEO, sitenin teknik sorunlarının kontrol edilmesi veya optimize edilmesi gibi projenin her bir kısmı için gereken sürenin belirlenmesi daha doğru olur. Projenin aşamalandırma aşamasında anahtar kelimelerle içerik oluşturup siteye koymak için zaman dilimini belirlemek daha doğru olur.

 

SEO sözleşmesinin aşamalı olarak uygulanması

Herhangi bir projenin başlangıcında, onu bitirmek ve sonuca ulaşmak için bir süre belirlenir. Projenin genel süresini belirledikten sonra aşamalandırmaya başlayın. Proje aşamalandırmada projenin her bir bölümünün uygulanması için gereken süre belirlenir. Örneğin bir SEO projesinin toplam süresi 6 ay olarak kabul edilirse her bir bölümün hayata geçirilmesi için gereken süreyi belirtin. Zaman aşamalandırma, projenin uygulanmasını işveren için netleştirir ve elbette SEO çalışanının iş taahhütlerinin süresini de belirtir.

Örneğin projenin ilk aşaması olan site optimizasyonu için ilk 60 günü düşünün. Optimize edilmiş site içeriklerinin yüklenmesi için sonraki 60 günü belirtin. Ayrıca son 60 günü siteye bağlantı oluşturmaya ayırın.

SEO sözleşmesinin aşamalı olarak yapılmasında akılda tutulması gereken bir diğer nokta, maliyetlerin işveren tarafından ödenmesidir. Sürenin uzatılmasıyla birlikte giderlerin ödemesi de işverenden alınabilir ve ücretin tamamının ödenmesi proje sonuna ertelenemez.

3- Proje bedeli

Herhangi bir sözleşmede proje bedelinin belirlenmesi ilk ve olmazsa olmaz noktalardan biridir. SEO sözleşmesinin fiyatını belirlemek için çeşitli hususları göz önünde bulundurun. Projenin süresi, anahtar kelimelerin zorluk derecesi ve istenilen alanda rekabetin miktarı proje fiyatını belirlerken aklınızda bulundurmanız gereken noktalardan bazılarıdır.

4- Ödeme yöntemi

Projenin diğer bölümleri gibi ödeme yöntemi de açık ve şeffaf olmalıdır. SEO ücretini ödemek için bir SEO sözleşmesi oluşturmanın en iyi yolu, ödemeleri bölmektir. Projenin farklı aşamalarda yapılması gerektiği gibi, masrafların projenin farklı aşamalarında ödenmesi daha iyidir. Böylece sözleşmenin bu bölümünde maliyetin toplam tutarı ve farklı zaman dilimlerinde ödeme şekli belirlenir.

5- SEO sözleşme sorumlusu

Her SEO sözleşmesi için bir süpervizör atamak daha iyidir. Sözleşmenin imzalanması ve uygulama yönteminin sözleşme denetçisi tarafından onaylanması gerekir. Bu şekilde amir bu sözleşmede teyit ettiği hususlardan sorumlu tutulacaktır. Ancak kendisi tarafından onaylanmayan ve sözleşmede yer almayan hususlardan sorumlu değildir. Buna göre denetçi sözleşmeyi onaylıyor ancak daha sonra sözleşme hükümlerine aykırı olduğunun anlaşılması ve sözleşmenin her iki tarafının da zarara uğraması durumunda, zararı tazmin etmek zorundadır.

6- SEO sözleşmesinin gizliliği

Bazı siteler, farklı bakış açılarından, işbirliği şartlarının ifşa edilmemesini gerektiren hususlara sahiptir. Bazen bu gizlilik işverenden kaynaklanmaktadır, yani işveren SEO danışmanı ile yaptığı işbirliğinin ve çalışma süreçlerinin açıklanmasını istemez. Bazen bu kısıtlama SEO tarafındadır ve işverenin sitesinin SEO’sunun başkalarının eline geçmesinden hoşlanmaz.

Gizlilik anlaşmaları kanunu veya NDA, işverenin kendi sitesinin SEO’sunun başkalarına tanıtılmasını engelleyebileceğini belirtir. Eğer böyle bir koşul varsa sözleşmedeki maddenin ona devredilmesi gerekir. Sözleşmenin bu maddesine göre işletmeci, söz konusu sahadaki faaliyetleri hakkında kimseye bilgi veremez. Ayrıca istediği siteyi çalışmalarının bir örneği olarak başkalarına tanıtamaz.

7- Hasar

SEO sözleşmesinde yükleniciye veya işverene verilen zarara ilişkin bir madde tahsis edilmesi daha doğru olur. Bu fıkraya göre, sözleşmenin taraflarından herhangi biri diğer tarafa zarar verirse bunu tazmin etmek zorundadır. Elbette bu paragrafta zararın türü ve tazminat yönteminin tam olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Örneğin, icracı belirlenen süre içerisinde sözleşme şartlarına uymazsa tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Ayrıca işverenin belirlenen süre içerisinde içeriği hazırlama gibi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda icracıya da tazminat ödemekle yükümlü olması gerekir. Deneyimler, tazminat kanununun belirlenmesinin ve miktarının belirlenmesinin, yönetici ve işveren açısından projenin daha iyi ilerlemesine yol açacağını göstermiştir.

8- Öngörülemeyen olaylar

Bazen öngörülemeyen bazı olaylar sözleşme sürecinde gecikmelere veya çeşitli sorunlara neden olabilir. Her iki tarafın sorumluluğunun ötesinde olan bu tür durumlara sözleşmede bir madde tahsis edilmesi daha iyidir. Bu olaylara örnek olarak sel, yangın gibi doğal afetler verilebilir. Diğer olaylara örnek olarak internet kesintileri, web sitesi filtreleme ve daha fazlası verilebilir.

9- Sözleşme fesih koşulları

SEO sözleşmesinde sözleşmenin feshine ilişkin madde bulunmalıdır. Sözleşmenin bu bölümünde sözleşmenin feshi şartlarının yönetici ve işveren tarafından açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin işveren yükümlülüklerini yerine getirmezse icracı sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca icracının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde fesih şartlarının da açık olması gerekmektedir.

10- İşveren ile sözleşmeyi yürüten arasında çıkan uyuşmazlıklarda tahkim yönteminin belirlenmesi

Bir işbirliğinin mutlu başlangıcı, mutlu sonu garanti etmez! Herhangi bir işbirliği zamanla birçok sorunla ve anlaşmazlıkla karşı karşıya kalabilir. Hatta iki taraf, sözleşme hükümlerinin yorumlanması konusunda bile anlaşamayabilir. Tahkim yerinin belirlenmesi ve sözleşmenin her iki tarafının da onayladığı tahkim, sözleşmenin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Sorun çıkması halinde tahkim süresinin sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

11- Sözleşmenin bitiş zamanı

Sözleşmenin bitiş zamanının belirtilmesi SEO sözleşmelerinin bir diğer şartıdır. Sözleşmenin sonu iki şekilde belirlenir. Bazen sözleşmenin bitiş zamanı tarihe göre belirlenir. Bazen hedefe ulaşma süresi projenin sonu olarak kabul edilir.

12- Sözleşmenin madde sayısı ve nüshalarının yazılması

Sözleşmeye dahil olma ihtimalini azaltan eylemlerden biri de her sözleşmenin sonuna madde sayısının yazılmasıdır. Sözleşmenin nüsha sayısını yazmak da unutmamanız gereken bir konudur.

13- SEO sözleşmesinin imzalanması

SEO sözleşmesi imzalanırken çeşitli hususlara dikkat edilmelidir. Sözleşmenin imzalanması aşamasında belirlenmesi gereken ilk konu, yönetici ile işveren arasındaki iletişimin şeklidir. Bu bölümde bu bağlantının tam olarak nasıl olacağı belirtilmelidir. Tek resmi iletişim yolu e-postadır ve sosyal ağlarda mesaj göndermek yasal değildir.

Bir diğer husus ise her türlü yazışmanın bir kopyasının sözleşmede belirtilen hakeme gönderilmesinin sağlanmasıdır. Yönetici ve işveren istişare toplantılarının da kayıt altına alınması gerekiyor ki, bir sorun çıkması durumunda bir kopyası mahkemeye sunulsun. Yüz yüze yapılan görüşmelerde SEO sözleşmesinin gerçekliği, toplantı tutanaklarının her iki tarafça imzalanmasıyla teyit edilir.

Ayrıca başka bir şeyi de unutmamalısınız. SEO sözleşmesini imzalayan kişinin yasal olarak sözleşmeyi imzalamaya yetkili olması gerekir. Bu konu firmanın yetkili internet sitelerinden veya firmanın resmi gazetesinin ilanından öğrenilebilir.

Eğer bir işveren veya SEO yöneticisiyseniz, herhangi bir sözleşme imzalamadan önce profesyonel bir SEO hizmetine danışabilirsiniz.

SEO sözleşmesi ile web sitesi tasarım sözleşmesi arasındaki fark

Web sitesi tasarım sözleşmesi, bir web sitesinin tasarlanması ve başlatılmasına ilişkin bir sözleşmedir. Web sitesi tasarım sözleşmesinde, sözleşmenin süresi, web sitesi desteği, web sitesi şablon tasarımı, web sitesi logo tasarımı, geliştirilme kabiliyeti ve daha birçok şey gibi çeşitli seçeneklerin görevleri belirtilmelidir. Her sözleşmede olduğu gibi web sitesi tasarımı sözleşmesinin tutarı da en baştan belirlenmelidir.

Bir web sitesi tasarımcısı, çok güzel, işlevsel ve kullanıcı dostu olabilecek ancak Google’da iyi sıralanamayan bir şablon tasarlar. Ancak site SEO uzmanı çeşitli araçların yardımıyla sitenin internet arama motorlarındaki sıralamasının yükselmesine yardımcı olur. Sitenin sıralamasının yüksek olması, site ile ilgili anahtar kelimelerle yapılan aramalarda site adının üst sıralarda görülmesi anlamına gelir.

Web sitesi tasarımı ve sözleşmesi çeşitli maddeleri içerir:

 • Web sitesi grafik tasarımı.
 • Site renk ayarları.
 • Siteye yönelik kullanıcı dostu kullanıcı paneli tasarımı.
 • Siteye yeni sayfalar, yeni ürünler ve yeni yazılar ekleme imkanının sağlanması.
 • Site ürünleri için çevrimiçi satın alma ve ödeme yapma yeteneği.
 • Ve…

Site SEO ihtiyacı, web sitesi tasarımından farklı olarak tasarımından sonra başlar. SEO site danışmanları sitenin Google’daki sıralamasını yükseltmeye ve optimize etmeye çalışır. Bir sitenin SEO’su en önemli çevrimiçi pazarlama araçlarından biridir. Site SEO sözleşmesi, web tasarımı, programlama, dijital pazarlama ve reklamcılık dahil olmak üzere bir dizi farklı uzmanlık içerir.

Site SEO sözleşmesinin hükümlerinden bazıları şunlardır:

 • Programlama, internet pazarlaması ve içerik üretimine uygun eylemler.
 • İç ve dış bağlantı.
 • Anahtar kelimeleri belirleyin.
 • SEO’ya uygun içerik üretimi.
 • Site SEO ile ilgili kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi.
 • Sitenin SEO ile ilgili hızını arttırmak.

SEO sözleşmelerindeki ortak yükümlülükler

SEO sözleşmelerindeki ortak yükümlülükler iki bölüme ayrılır:

1- SEO sözleşmesinde yöneticinin yükümlülükleri

Yöneticinin yükümlülükleri bölümünde işveren sitesinin SEO’sunda istenilen sonuca ulaşabilmek için SEO’nun izlemesi gereken süreç belirtilmektedir. Bu sözleşmenin uygulayıcısı iseniz, tüm maddelerini dikkatlice kontrol etmeli ve verdiğiniz taahhütlere dikkat etmelisiniz. Yöneticinin sözleşmedeki yükümlülükleri arasında çeşitli örnekler verilebilir.

* Sitenin internet arama motorlarındaki sıralamasını yükseltmek

Yöneticinin temel yükümlülüklerinden biri sitenin Google aramalarındaki sıralamasını yükseltmektir.

* Teknik SEO

SEO sözleşmesine teknik SEO dahilse, operatörün tüm web sitesi kodlarını optimize etmesi ve bunları Google kriterlerine uygun hale getirmesi gerekir. Sitenin hızlandırılması ve haritasının hazırlanması bu SEO hizmetleri kategorisine dahildir. Teknik SEO sözleşmesi en güvenilir SEO sözleşmelerinden biridir. Sitelerin teknik olarak yükseltilmesi zor bir iş değildir ve deneyimli SEO uzmanları bunu kolayca yapar.

* Dahili SEO veya Sayfa İçi SEO

Herhangi bir web sitesinin iç SEO’su, sitenin kendisine yerleştirilmesi gereken grafik tasarım, kullanıcı deneyimi ve içerik üretimi alanındaki bir faaliyettir.

* Harici SEO veya Sayfa Dışı

Sözleşmenin bir parçası olarak harici SEO optimizasyonu teklif edilirse , sitenin diğer sitelerde veya sosyal ağlarda tanıtılması sorumluluğunu operatör üstlenmiştir. Harici SEO, geri bağlantılar ve diğer sitelerdeki reklamlar gibi çeşitli şeyleri içerir . Reklam raporlama aynı zamanda sitenin harici SEO alt kategorisinin faaliyetlerinden biridir.

* Röportaj reklamı

Röportaj, istenilen sitenin başka sitelerde yayımladığı yazıdır. Rapor metinlerinin yanında istenilen sitenin ilanı ele alınmaktadır. Bu durum sitenin SEO sıralamasını yükseltecek ve sitenin markalaşmasına neden olacaktır.

* Yerel SEO

Yerel SEO birçok işletmeye de yardımcı olabilir. İşverenin niyeti belirli bir lokasyonda iş tanıtmak olduğunda bu tür SEO ona yardımcı olur. Örneğin ülkenin bir bölgesinde restoran açmak o bölgeye turist çekebilmektedir.

Yerel SEO, istenen iş ve konumuyla ilgili anahtar kelimeler seçerek veya bu ürün ve hizmetlere başvuranların bulabilmesi için istenen konumun adresini Google’a kaydederek yardımcı olur.

*Yürütmenin diğer bazı yükümlülükleri

İçerik oluşturmak, bağlantı oluşturmak, anahtar kelimeler belirlemek, sosyal ağlarda, Google Ads’de veya İran hizmetlerinde reklam vermek, geri bağlantı satın almak ve diğer şeyler sunum yapan kişinin yükümlülükleri arasında sayılabilir. Tüm bu öğelerin listesinin sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmesi gerektiğini unutmayın.

* SEO sözleşmesinde periyodik raporlama

SEO sözleşmesinde yöneticinin, işverene haftalık, aylık gibi belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin raporlar sunmayı taahhüt etmesi gerekir. Bu raporun teslimi yazılı olmalı ve karşılığında bir makbuz alınmalıdır.

* Yöneticinin yanlış yükümlülükleri

Sözleşmelerde yer alan bazı yükümlülükler yanlıştır ve SEO ya da proje yöneticisine zarar verebilir. Sitenin ürün ve hizmetlerinin satışının artırılması, sitenin anahtar kelimelerinin sıralamasının yükseltilmesi gibi yükümlülükler sözleşmenizi tehlikeye atabilir. İşverenin sitesindeki bazı iyileştirmeler aynı zamanda rakip sitelerin SEO’suna da bağlıdır. Söz konusu sitenin rakipleri SEO çalışması yaparak ve sitelerinde sürekli çalışarak Google’da daha iyi bir sıralama elde ederlerse söz konusu sitenin sıralaması düşecektir.

Yanlış vaatlere bir örnek, Google’dan belirli bir konuma ulaşma garantisidir. Bir sitenin Google’da belirli bir konuma ulaşması hiçbir zaman garanti edilemez. Google’da belli bir konuma gelmeyi garantileyenlerin dolandırıcı veya dolandırıcı olduğu söylenebilir.

Profesyonel SEO hizmetleri Google aramadaki konumunuzu iyileştirebilir.

2- SEO sözleşmesinde işverenin yükümlülükleri

SEO sözleşmelerinde işverenin yükümlülüklerinin belirtilmesi oldukça önemlidir. İşverenin yükümlülüklerine ilişkin örnekler arasında çeşitli örneklere başvurabiliriz:

* Kişisel zevkleri empoze etmemek

SEO sözleşmelerinin uygulanmasında karşılaşılan problemli durumlardan biri de işverenin uzman olmayan görüşlerini proje yöneticisine empoze etmek istemesidir. Bu sorunu önlemenin en iyi yolu, işverenin SEO’nun uzmanlık gerektiren çalışmalarına katılımını sınırlamaktır.

* Sitenin teknik sorunlarını düzeltin

Sitenin teknik sorunları, SEO’nun doğru uygulanmasına ve işin ilerlemesine giden yolu tıkıyor. İşverenin yükümlülüklerinden biri de sitedeki teknik sorunları belirli bir süre içinde gidermek olabilir. Gecikme ücreti günlük veya… bu gecikme için dikkate alınabilir.

* İçerik üretimi

Siteyi optimize etmenin ve arama motorlarından tanımanın ana yollarından biri standart ve kaliteli içerik üretmektir. SEO sözleşmelerinde içerik üretimi bazen SEO’nun sorumluluğundadır, bazen de işverenin bunu hazırlaması gerekir. İşin bu kısmının uygulanması işveren tarafından üstleniliyorsa, SEO standartlarına uygun metinlerin belirli bir zamanda sitede yayınlanmasını sağlamalıdır. Çoğu durumda işin bu kısmı SEO tarafından üstlenilir. Bu durumda içerik üretim maliyetinin de sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir.

* Video ve görsellerin üretimi

Siteye konulmak üzere uygun fotoğraf, video ve hareketli grafiklerin hazırlanması görevi de SEO sözleşmesinde belirtilmelidir. Bazen bu öğeler işveren tarafından SEO’ya sağlanır, bu durumda teslimat zamanının yanı sıra sayısı ve koşulları da belirtilmelidir. Bazen işin bu kısmının hazırlığı SEO tarafından yapılır, bu durumda maliyetinin sözleşmeye eklenmesi gerekir.

Bazı durumlarda işverenin ürünlerinin fotoğraf ve videolarının çekilerek siteye yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda masrafların tutarının sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir.

* Rakipleri belirleyin

İşverenin sözleşmedeki bir diğer yükümlülüğü de kendi şirketinin veya işletmesinin iş rakiplerini belirlemektir. İşverenin rakiplerini belirlemek SEO stratejisini belirlemeyi kolaylaştırır.

* Sitenin SEO çalışmasına paralel olmamak

İşverenin taahhüdünün bir diğer maddesi, sitenin SEO çalışmasını başka bir SEO ile paralel hale getirmemek daha iyidir. Sitede paralel çalışma yapılması sitenin Google aramalarındaki sıralamasının düşmesine neden olabilir.

*İşverenin işi yarıda bırakması

Bazen iş değişikliği veya yasal sorunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı işveren kendi sahasındaki işi kapatma kararı alır. Bu durumda, çarpışma durumunda sözleşmenin geri kalan kısmının ödenmesinin nasıl olacağını önceden tahmin etmek daha iyidir.

* Sitedeki metin, fotoğraf ve diğer içeriklerin yayınlanması sorumluluğu

Sözleşmenin bir maddesinde fotoğraf, video, yazı, logo ve her türlü görsel ve metinsel içeriğin sitede yayınlanması sorumluluğunun işverene ait olacağı hususuna yer verilmelidir.

*İşverenin diğer yükümlülükleri

Diğer haller işverenin yükümlülükleri arasında sayılmaktadır. Bunların arasında işveren ekibinin yönetici ile iş birliği yapması, SEO’sunu olumsuz etkileyen site tasarım sorunlarının çözülmesi, diğer sitelerde eş zamanlı reklam verilmesi, sitenin yüksek domaini, Google tarafından siteye ceza verilmemesi, Kötü niyetli bağlantıların bulunmaması sitenin güvenliğini garanti altına aldığını ve hacklenmediğini belirterek gerekli bilgilerin zamanında verildiğini belirtti.

SEO sözleşmesi garantileri

SEO sözleşmesi garantilerinin anlamı, sözleşmenin her iki tarafının da doğru bir şekilde uygulanması için verdiği yükümlülüklere karşı bir garanti vermektir. Örneğin operatör, istenilen sitenin belirli bir zamanda Google aramada daha üst sıralara çıkacağını veya girişlerinin artacağını vaat ediyor. Bu yükümlülüğünü garanti altına almak için işverene senet gibi bir şeyi emanete bırakır. Bu senetin tutarı genellikle sözleşmenin toplam tutarının %10 veya %20’si veya başka bir banka garantisidir.

Elbette böyle bir garanti ve katı taahhüt karşılığında yönetici, SEO sözleşmesinin uygulanması için işverenden daha fazla ödeme yapmasını da isteyebilir.

Sözleşmenin işveren tarafından sağlanması gereken teminatlarından biri de icracının ihtiyaç duyduğu tüm araç ve gereçlerin sağlanmasıdır.

Herhangi bir garanti vermeden önce profesyonel SEO hizmetleri konusunda bize danışın.

Sözleşme türüne göre SEO sözleşmesi türleri

İstenilen proje için farklı SEO sözleşmesi türleri seçilebilir. Bu sözleşmelerin her birinde hizmet türü diğerinden farklı olduğu gibi her birinin ödeme şekli de diğerinden farklıdır.

* SEO garanti sözleşmesi

SEO garanti sözleşmesi, hedefe ulaşılmasını garanti eden bir sözleşmedir. Ancak bu sözleşmede dikkat edilmesi gereken şey, erişimin ne şekilde garanti edildiğidir? SEO çalışmasında herhangi bir şeyi garanti etmek mümkün müdür?

* Aylık SEO sözleşmesi

Bu tür sözleşmelerde aslında bir SEO uzmanını işe alıyorsunuz. SEO uzmanı bir ay boyunca işveren sitesinin gerektirdiği görevleri yerine getirir ve raporunu kendisine sunar. Ay sonunda ücreti işverenden alıyor.

* SEO proje sözleşmesi

En iyi SEO sözleşmesi türü proje türüdür. Bir SEO proje sözleşmesinde projenin tamamı için bir süre dikkate alınır. Bu sözleşme türünde projenin başından sonuna kadar bir zaman çizelgesi dikkate alınır. Bu sözleşme türünde ödeme şekli adım adımdır. Zamanla yönetici işin gidişatına ilişkin işverene rapor sunar ve her aşama için ondan ücret alır.

İşin türüne göre SEO sözleşmesi türleri

Web sitesi için yapılacak çalışmalar açısından SEO sözleşmelerinin türleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

* Site trafiğini artırmaya yönelik anlaşmalar.

* Anahtar kelimelerin sıralamasını iyileştirme anlaşması.

SEO sözleşmeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için SEO danışmanlık hizmetlerindeki meslektaşlarımızla konuşun.

SEO sözleşmesinde bakım ve destek

Siteyi korumak ve desteklemek, siteyi izlemek anlamına gelir. Web sitesi bakımı ve desteği, herkesin üzerinde hemfikir olmadığı birçok şeyi içerebilir. Bazı insanlar site destekçisinin sorumluluğunun siteyi hızlandırmak olduğuna inanıyor. Bazıları, web sitesiyle ilgilenmenin ve çökmemesini sağlamanın site destekçisinin görevi olduğunu düşünüyor. Elbette bazı müşteriler arama motorlarında site SEO optimizasyonunu sitenin destek görevlerinden biri olarak görüyor.

Bu sayede herkesin site bakımı ve desteği konusunda fikrinin diğerine göre farklılık gösterebilecek bir şey olduğunu görebilirsiniz. Cümlelerin ve ifadelerin yorumlanması konusundaki anlaşmazlıkları önlemenin en iyi yolu, SEO sözleşmelerine destek görevlerinin ayrıntılı bir tanımını eklemektir. Site desteği için görev detaylarının doğru yazılması her iki taraf için de sözleşmenin önünü açar.

Web sitesi destek yöneticisinin görevleri bu sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Site destekçisinin sadece sitenin hızına veya düzgün çalışmasına dikkat etmesi sözleşmede belirlenmesi gereken önemli noktalardan biridir. Sitenin arama motorları için optimizasyonu sitenin destek ve bakım görevlerinden biri olacaksa bunun sözleşmede belirtilmesi gerekir. Bu noktaların doğru bir şekilde belirtilmesi ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçecektir. Uyuşmazlık halinde ve yargı mercilerine başvurulması halinde SEO sözleşmesi hükümlerine başvurulabilir.

Site destek sözleşmesinde işverenin destek ücreti, ödeme süresi, nasıl ödeme yapılacağı gibi görevleri belirtilir.

son söz

Farsça’da ilk savaşın son barıştan daha iyi olduğuna dair bir atasözümüz vardır. Herhangi bir projenin başlangıcında sağlam ve güvenilir bir sözleşme, sözleşmenin iki tarafı arasında tartışmalara neden olabilir ancak proje süresince bitmeyen anlaşmazlıkların önüne geçecektir. SEO sözleşmesi ilk savaşla aynıdır, yani tüm görevleri, koşulları ve sonuca ulaşma yolunu belirtir. Bu sözleşmenin maddelerinin ayrıntılı olarak belirtilmesi, sözleşmenin taraflarından birinin veya her ikisinin de rahatsız olmasına neden olabilir. Ama önemli olan bu sözleşmenin, projenin başarısızlıkla sonuçlanmasının bitmek bilmeyen acılarını ve sonrasında yaşanacak hukuki ihtilafları engellemesidir.