blog posts

Yapay zekanın muhasebeye uygulanması

Hepimiz muhtemelen yapay zeka uygulamalarını ve onun günümüz dünyasındaki şaşırtıcı etkisini duymuşuzdur. Yapay zekanın en önemli avantajlarından biri de çeşitli bilim dallarında etkin kullanılması ve bu bilimlerde büyük bir dönüşüme yol açmasıdır. Yapay zekanın yardımıyla tuhaf şeyler yapılabiliyor. Yapay zeka yardımıyla dönüşüme uğrayan alanlar arasında muhasebe bilimini de sayabiliriz. Muhasebe yapay zekadan en fazla yararlanabilecek alanların başında geliyor. Becerilerini geliştirmek isteyen bu alandaki profesyoneller, muhasebe alanında yapay zekayı öğrenerek birçok fayda elde edebilirler. Bu makalenin devamında yapay zekanın muhasebe mesleğini nasıl değiştirdiğinden ve karşılaştığımız tüm faydalardan ve zorluklardan bahsedeceğiz.

Yapay zeka nedir?

Yapay zeka, yapay sinir sistemi olarak çalışmakta ve makine öğrenimi gibi buna dayalı teknolojiler aracılığıyla, muhasebe, finans ve denetim alanındaki profesyonellerin yaklaşımını güçlendirebilecek ve yeniden tanımlayabilecek yeni bir veri analizi dönemi ortaya çıkmaktadır. Bu bilgi zenginliğini yapay zeka ile entegre etmek, uzmanların anlama düzeyini ve erişilebilirliğini artırıyor ve bu da önemli avantajlar sağlıyor.

Böylece genel operasyon maliyeti azalır ve yapay zeka sistemlerinde ihmal olasılığı çok düşük olduğundan sonuçlara güvenmek çok daha kolay olur. Bu arada Yapay zekanın mesleklere yönelik tehlikeleri oldukça dikkat çeken bir konudur ancak yapay zeka muhasebe mesleği için risk oluşturabilir mi? Aşağıda bu konuya daha fazla açıklık getirilecektir.

 

Muhasebede yapay zeka ne anlama geliyor?

Verinin ve otomasyonun gücünü kullanarak muhasebeyi yapay zeka ile birleştirmek bu bilimin yaklaşımlarında devrim yaratabilir. IMA tarafından yapılan bir araştırma, birçok muhasebe firmasının düşük değerli ve tekrarlayan görevlere önemli miktarda zaman harcadığını gösteriyor. Bu verimsizliğin farkında olan ankete katılan muhasebe profesyonellerinin yaklaşık yüzde 56’sı, iş yükündeki artışa ayak uydurabilmek için otomasyona duyulan ihtiyacı dile getirdi. Bu amaçla, bu zorlukların üstesinden gelmek, işleri hızlandırmak ve süreçleri basitleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenmesi devreye girdi.

 

Örneğin, CPA Journal, robotik süreç otomasyonunun (RPA), denetimleri ve sözleşmeleri işlemek için gereken süreyi önemli ölçüde azalttığını ve aylarca süren çalışmayı yalnızca haftalara indirdiğini bildirdi. Dolayısıyla muhasebe yapay zekasının faydalarını benimseyen büyük şirketler, yapay zeka kullanmayan rakiplerine göre daha yüksek verimlilik elde etmiş ve daha yüksek düzeyde hizmet sunabilmektedir. Yazıda bu noktaya kadar yapay zekanın bu alandaki profesyonellere nasıl farklı bir muhasebe dünyası sunabileceğini fark ettiniz. Aşağıda yapay zeka öğreniminin muhasebedeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyoruz.

 

Yapay zeka muhasebe mesleğini nasıl değiştiriyor?

Yapay zekanın muhasebeye zaten girmiş bir kavram olduğu söylenebilir. Onlarca yıldır muhasebe yazılımı, kural tabanlı sistemler ve doğal dil işleme gibi yapay zeka tekniklerini kullanıyor. Ancak makine öğrenmesi, derin öğrenme, bilgisayarlı görme ve doğal dil oluşturma gibi yapay zeka teknolojilerindeki son gelişmeler, muhasebe için yeni uygulamaları ve olanakları tanımladı. Yapay zeka ile yapılan muhasebe değişikliklerine aşağıda değinilebilir.

Rutin görevleri otomatikleştirin

Yapay zeka, veri girişi, fatura işleme, vergi hazırlama, maaş bordrosu, mali tablolar, denetim ve uyumluluk gibi tekrarlayan, sıkıcı veya insan hatasına yatkın görevleri otomatikleştirebilecek. Bu yetenek, muhasebecilerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayarak, stratejik planlama, danışmanlık hizmetleri ve iş öngörüleri gibi daha katma değerli faaliyetlere odaklanmalarına olanak tanır.

Veri analizini geliştirin

Yapay zeka, mali tablolar, raporlar, sözleşmeler, mali tablolar, e-postalar, sosyal medya vb. gibi büyük miktarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri işleyerek veri analizi gerçekleştirebilir. Bir muhasebeci, yapay zekanın yardımıyla riski kolayca değerlendirebilir ve dolandırıcılığı tespit edebilir.

İletişimi geliştirin

Yapay zeka, sayısal verilerden doğal dil özetleri ve raporlar üreterek iletişimi geliştirebilir. Ayrıca sesli veya yazılı sohbet botları aracılığıyla kullanıcılarla etkileşim kurmak için doğal dil anlayışını ve oluşturmayı da kullanabilir. Muhasebeciler ve müşterileri için muhasebe bilgilerinin ve hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kullanımını artırır.

 

Yapay zekanın muhasebe ve araçlarına uygulanması

Yapay zeka, sahip olduğu çeşitli araçlar sayesinde muhasebe alanındaki farklı uygulamaları tanımlayabilmektedir. En popüler yapay zeka araçlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 

QuickBooks

Bu bulut tabanlı muhasebe yazılımı, muhasebe, faturalandırma, vergi ve diğer görevleri otomatikleştirmek için makine öğrenimini kullanır. Ayrıca Shopify, PayPal ve Square gibi uygulama ve hizmetlerle entegrasyon özelliğine de sahiptir. Bu araç, muhasebecilerin ve müşterilerin mali durumlarını daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Xero

Bu muhasebe yazılımı bulut tabanlıdır ve veri girişi, mutabakat, raporlama ve diğer görevleri otomatikleştirmek için makine öğrenimini kullanır. Xero, Gusto, Hubspot, Stripe ve daha fazlası gibi 800’den fazla uygulama ve hizmete bağlanabilir.

Adaçayı

Bu bulut tabanlı muhasebe yazılımı, sayısal verilerden mali raporlar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanır. Ayrıca veri analizine dayalı tavsiyelerde de bulunabilir. Sage, muhasebecilerin ve müşterilerin daha iyi iletişim kurmasına ve daha akıllı kararlar almasına yardımcı olur.

KPMG Clara

Bu muhasebe platformu, denetim süreçlerini otomatikleştirmek, verileri analiz etmek, anormallikleri belirlemek ve öneriler sunmak için makine öğrenimi, doğal dil işleme, bilgisayarlı görüntü ve diğer teknolojileri kullanır. Denetim kalitesini ve güvenliğini artırmak için blockchain ve akıllı sözleşmeleri de kullanabilecek. Muhasebeciler bu araç yardımıyla denetimlerini daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Deloitte TrueVoice

Bu doğal dil oluşturma aracı, finansal verileri anlatı raporlarına dönüştürebilir. Ayrıca soruları yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için doğal dil anlayışını da kullanabilir. Bu araç, muhasebecilerin finansal performanslarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Bu bölümde anlatılanlar, muhasebecilerin ve müşterilerin muhasebe süreçlerini ve sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilecek yapay zeka araçlarının ve çözümlerinin ana örnekleridir ancak çözüm olarak kullanılabilecek çok daha fazla yapay zeka aracı ve çözümü mevcuttur. gelişiyor. Bu nedenle başarılı olabilmek için muhasebecilerin muhasebeye yönelik en son yapay zeka yenilikleri konusunda kendilerini daima güncel tutmaları gerekir.

 

Muhasebede yapay zeka kullanmanın avantajları

Muhasebede yapay zeka, muhasebecilere olduğu kadar müşterilerine de çeşitli avantajlar sağlayabilir. Bu avantajlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 

Verimliliği Artırın

Yapay zeka, zaman alan veya yoğun görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırabilir. Bu durumda hatalar, gecikmeler ve manuel müdahaleler azalır. Muhasebecilerin yapay zeka yoluyla üretkenliği sayesinde şirketler önemli ölçüde büyüyebilir. En iyi yanı, üretkenlik eksikliğinin bu büyümeyi gölgelemiyor olmasıdır.

Doğruluğu artırın

Yapay zeka, insan hatalarını ve önyargılarını azaltarak doğruluğu artırabilecek. AL ayrıca verilerdeki hataları ve tutarsızlıkları tespit edebilir ve bunları düzeltme veya onay için işaretleyebilir. Sonuç olarak bilgi ve muhasebe hizmetlerinin kalitesi ve güvenilirliği artar.

Karar verme gücünü arttırmak

Yapay zeka, veriye dayalı içgörüler ve öneriler sağlayarak karar alma sürecini geliştirebilir. Aynı zamanda muhasebecilerin ve müşterilerin farklı faktör ve varsayımlara dayalı farklı senaryoları ve sonuçları dikkate almasına da yardımcı olur. Bu özellik onların bilinçli ve optimal kararlar almasına yardımcı olur.

Rekabet avantajı

Yapay zeka, muhasebecilerin müşterilerine daha katma değerli hizmetler sunmasını sağlayarak rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca yapay zeka, muhasebecilerin yaratıcılık, empati ve daha fazlası gibi uzmanlıklarını ve insani becerilerini kullanarak kendilerini rakiplerinden farklılaştırmalarına yardımcı olur.

 

Muhasebede yapay zeka kullanmanın zorlukları

Yapay zekanın muhasebeye birçok avantaj getirdiği doğrudur ancak çözülmesi gereken bazı zorluklar da vardır. Bu zorlukların bir kısmı Adme’de araştırılmıştır.

Veri kalitesi

Veri kalitesi, herhangi bir yapay zeka uygulamasının başarısı için önemli bir faktördür. Veri kalitesiyle doğru sonuçlara veya önerilere ulaşılabilir; dolayısıyla yapay zeka modellerini eğitmek ve test etmek için kullanılan verilerin eksiksiz, tutarlı, ilgili, doğru ve güncel olmasını sağlamak önemlidir.

Etik ve güven

Etik ve güven, muhasebeciler ve müşteriler arasında olumlu bir ilişki oluşturmak için gerekli olan iki konudur. Yapay zekanın muhasebede kullanılması şeffaflık, hesap verebilirlik, mahremiyet, güvenlik, önyargı ve adalet gibi etik ve güven konularını gündeme getirebilir. Bu nedenle muhasebede kullanılan yapay zeka sistemlerinin belirli prensip ve standartlarla tasarlanıp uygulanmasına, denetlenebilir ve kullanıcılara anlatılabilir özelliğe sahip olmasına dikkat edilmesi önemlidir.

beceri açığı

Beceri açığı, yapay zeka teknolojilerini benimseyen birçok sektörü ve mesleği etkileyen bir zorluktur. Muhasebeciler, yapay zeka sistemleri ve araçlarıyla etkin bir şekilde çalışmak için yeni yeterlilikler ve beceriler edinmeye çalışmalıdır. Bu beceriler arasında veri okuryazarlığı, eleştirel düşünme, analitik düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği yer alır. Ayrıca muhasebecilerin yapay zekanın yarattığı değişim ve fırsatlara ayak uydurabilmek için bilgilerini güncellemeye çalışmaları gerekmektedir.

 

son söz

Bu makalede anlatılanlara göre yapay zeka, güçlü bir teknoloji olarak rutin görevleri otomatikleştirerek, veri analizini geliştirerek, iletişimi geliştirerek, verimliliği artırarak, doğruluğu geliştirerek, karar almayı artırarak ve rekabet avantajı yaratarak muhasebe mesleğinde değişikliklere neden olabilir. olmak Öte yandan muhasebede yapay zeka kullanımı, daha etkili başarı için çözülmesi gereken zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıca bir muhasebeci olarak yeterli bilgiye sahip olmanız ve sorunları çözmek için hangi yapay zeka aracını kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekir.