blog posts

Python avantajlarıyla yapay zekayı öğrenmek

Python avantajlarıyla yapay zekayı öğrenmek, yol haritası ve en iyi kaynakları tanıtmak

Basitlik, uyarlanabilirlik, geniş kütüphaneler ve topluluktan gelen güçlü destek, Python programlama dilini yapay zekayı öğrenmek için dünyadaki en uygun dillerden biri haline getirdi . Maktab Khoune dergisindeki bu yazımızda Python ile yapay zekayı öğrenmeyi ve avantajlarını ele almayı ve bu dilin yapay zeka alanında Python avantajlarıyla yapay zekayı öğrenmek öne çıkan yeteneklerini sizlere tanıtmayı amaçlıyoruz. O halde bizimle kalın.

Python yapay zekası nedir?

Python AI, Python programlama dilinin yapay zeka (AI) alanında kullanılmasını ifade eder. Basitliği, kullanım kolaylığı ve çeşitli yapay zeka görevlerini destekleyen zengin kitaplık ve çerçeve ekosistemi nedeniyle Python, yapay zeka geliştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Python’un yapay zeka alanındaki bu uygulamaları arasında doğal dil işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, bilgisayarlı görme vb. yer almaktadır. Python’un AI topluluğundaki popülaritesi, araştırmacıların ve geliştiricilerin AI çözümlerini verimli bir şekilde test etmesine ve uygulamasına olanak tanıyan esnekliğinden kaynaklanmaktadır.

Python ile yapay zeka öğrenmenin avantajları nelerdir?

Python, yapay zekayı (AI) öğrenmek için, yapay zeka geliştirme ve araştırma için birincil dil olarak popülerliğine katkıda bulunan çeşitli avantajlar sunar. Aşağıda Python ile yapay zeka öğrenmenin en önemli faydalarından bazıları yer almaktadır:

Öğrenmesi kolay ve sözdizimi

Python’un basit ve anlaşılır sözdizimi, onu yeni başlayanlar için erişilebilir ve anlaşılır kılar. Okunabilirliği, öğrenme eğrisini azaltır ve AI meraklılarının Python dilinin karmaşık yapılarına dahil olmak yerine AI kavramlarını ve algoritmalarını anlamaya odaklanmasına olanak tanır; bu, Python ile AI öğrenmeye büyük ölçüde yardımcı olur.

Yapay zeka kütüphaneleri

Python, yapay zeka görevleri için özel olarak tasarlanmış geniş bir kitaplık ve çerçeve koleksiyonuna sahiptir. TensorFlow, PyTorch, Keras ve scikit-learn gibi kütüphaneler, öğrencinin yapay zeka modellerini ve deneylerini hızlı bir şekilde uygulamasına olanak tanıyan makine öğrenimi, derin öğrenme ve yapay zeka ile ilgili diğer görevler için güçlü araçlar sağlar.

Güçlü topluluk ve belgeler

Python, yapay zeka uzmanları, araştırmacılar ve geliştiricilerden oluşan geniş ve aktif bir topluluğa sahiptir. Bunun sonucunda öğrencilerin rehberlik araması, bilgi paylaşması ve alandaki diğer kişilerle işbirliği yapması için kapsamlı belgeler, eğitimler ve çevrimiçi kaynaklar elde edilir.

Uyarlanabilirlik ve entegrasyon

Python yapay zekanın ötesinde birçok amaç için kullanılabilecek çok yönlü bir dildir. Öğrenciler yapay zeka projeleri için Python’u kullanırken web geliştirmeyi, veri analizini, otomasyonu ve daha fazlasını keşfedebilir. Bu esneklik, öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmasına ve beceri setlerini genişletmesine olanak tanır.

Hızlı prototipleme desteği

Python’un dinamik doğası ve yorumlanmış tasarımı hızlı prototiplemeyi kolaylaştırır. Kullanıcılar, yapay zeka modellerini, algoritmalarını ve fikirlerini hızlı bir şekilde oluşturup test edebilir ve çeşitli yöntemler ve deneyler aracılığıyla modelleri daha verimli bir şekilde uygulayabilir.

Açık kaynak ve ücretsiz

Python, herkesin ücretsiz olarak kullanabileceği açık kaynaklı bir programlama dilidir. Öğrenciler, lisans ücretleri konusunda endişelenmeden yapay zeka projelerini özgürce test edebilir ve geliştirebilir. Bu özellik Python ile yapay zeka öğrenmenin en büyük avantajlarından biridir.

Yapay zeka alanında kabul

Python, yapay zeka endüstrisinde yaygın olarak benimsenmektedir. Birçok teknoloji şirketi ve araştırma kurumu, yapay zekayı geliştirmek için Python’u kullanıyor ve yapay zeka ile ilgili çok sayıda iş fırsatı, genellikle Python becerileri gerektiriyor.

 

Genel olarak kullanım kolaylığı, zengin ekosistemi, güçlü topluluk desteği ve yapay zeka sektörüyle olan ilgisi, Python’u yapay zeka öğrenmek isteyen herkes için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Yapay Zekaya Python ile Başlamak

Yapay zekayı Python ile öğrenmek heyecan verici bir yolculuk olabilir. Bu bölüm, kullanıcıların Python ile yapay zeka öğrenmeye başlamasına ve ilerlemesine yardımcı olacak adım adım bir kılavuz ve ayrıntılı bir öğrenme yolu sağlar.

 

önkoşullar :

 • Temel programlama kavramlarına aşinalık (değişkenler, döngüler, işlevler vb.).
 • Matematik anlayışı, özellikle de doğrusal cebir ve matematik, ileri düzey yapay zeka konuları için faydalıdır. Ev okulunda bahsedilen amaçlara yönelik çeşitli türlerde matematik eğitimi dersleri bulunmaktadır.

Ortam ayarı:

 • Python’u yükleyin: Python’un en son sürümünü resmi web sitesinden (https://www.python.org/) indirin ve yükleyin. Python 2.x artık desteklenmediğinden Python 3.x’i seçin. Nasıl kurulacağını öğrenmek için Python kurulum eğitimini de okuyabilirsiniz .
 • Entegre Geliştirme Ortamı (IDE): Python kodunu yazmak ve çalıştırmak için bir IDE seçin. Önerilen seçenekler PyCharm, Jupyter Notebook veya VSCode’dur.

Python’un Temelleri:

 • Python programlama dilinin temellerini öğrenerek başlayın. Başlamanıza yardımcı olacak birçok çevrimiçi eğitim, kurs ve kitap var. Bu amaçla giriş niteliğinde bir Python eğitimi şiddetle tavsiye edilir.

Yapay zeka kavramları:

 • Makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme, bilgisayarlı görme ve takviyeli öğrenme gibi yapay zekanın temel kavramlarını öğrenin. Yapay zeka ile ilgili çevrimiçi kaynaklar ve kitaplar yardımcı olabilir. Ayrıca ev okulu yapay zeka eğitim kursları da bu konuda oldukça önemli.

Yapay zeka için Python kütüphaneleri:

Makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yapay zeka görevleri için popüler Python kitaplıklarını keşfedin:

 • NumPy : sayısal hesaplamalar ve çok boyutlu dizilerin işlenmesi için.
 • Pandalar : veri manipülasyonu ve analizi için.
 • Matplotlib ve Seaborn : veri görselleştirmesi için.
 • TensorFlow ve Keras : derin öğrenme için.
 • scikit-learn : makine öğrenimi algoritmaları ve araçları için.
 • NLTK ve spaCy : doğal dil işleme için.

Makine öğrenme:

 • Doğrusal regresyon ve sınıflandırma (lojistik regresyon, destek vektör makineleri) gibi denetimli öğrenme algoritmalarıyla başlayın. Kümeleme (K-Ortalamalar, Hiyerarşik Kümeleme) gibi denetimsiz öğrenme algoritmalarını göz önünde bulundurun. Bu algoritmalar hakkında bilgi edinmek için makine öğrenimi algoritmaları yazımızı okuyabilirsiniz .
 • Model değerlendirmesi, çapraz doğrulama ve meta parametre ayarlama hakkında bilgi edinin.
 • Kaggle gibi kaynaklardan alınan veri kümeleri üzerinde basit makine öğrenimi modelleri oluşturma alıştırması yapın.

Derin öğrenme:

 • Sinir ağı mimarisini, ileri ve geri yayılımı, aktivasyon fonksiyonlarını ve optimizasyon algoritmalarını anlamak.
 • TensorFlow ve Keras gibi derin öğrenme kütüphanelerini öğrenme
 • Bilgisayarla görme için Evrişimli Sinir Ağları (CNN) ve dizi verileri için Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN) gibi popüler derin öğrenme modelleri hakkında bilgi edinin.
 • Öğrenmeyi ve önceden eğitilmiş modelleri aktarın

Doğal Dil İşleme (NLP):

 • NLTK ve spaCy gibi kütüphaneleri kullanarak insan dili verilerini işlemeye, analiz etmeye ve anlamaya yönelik teknikleri inceleyin.
 • Metinsel verilerle, yapay zeka duyarlılık analiziyle ve metin sınıflandırmasıyla çalışın

 

Bilgisayar görüşü:

 • CNN’leri kullanarak bilgisayarlı görme, görüntü işleme teknikleri ve nesne tanıma kavramlarını keşfedin.
 • TensorFlow ve Keras gibi kitaplıkları kullanarak görüntü sınıflandırma ve nesne tanıma modellerini uygulayın.

Gerçek dünya projeleri ve uygulamaları:

 • Bilginizi uygulamak ve uygulamalı deneyim kazanmak için yapay zeka projeleri üzerinde çalışmaya başlayın.
 • Toplulukla işbirliği yapmak için açık kaynaklı yapay zeka projelerine ve yarışmalara katılın.

Çevrimiçi kaynaklardan öğrenme:

 • Genellikle Python ile yapay zeka öğrenme kursları sunan Homeschool, Coursera, edX ve Udacity gibi platformlardaki çevrimiçi yapay zeka kurslarına göz atın.
 • Yardım almak ve bilgi paylaşmak için AI topluluklarına, forumlarına ve tartışma gruplarına katılın.

Güncel kal:

 • Yapay Zeka hızla gelişen bir alandır; bu nedenle en son araştırma makaleleri, blog yazıları ve AI haberleriyle güncel kalın.

Yapay zekayı Python ile öğrenmenin sabır, özveri ve sürekli pratik gerektirdiğini unutmayın. Küçük projelerle başlayın ve ilerledikçe uzmanlığınızı yavaş yavaş artırın.

Python ile yapay zeka öğrenmeye ilişkin en önemli noktalar

Python ile yapay zeka öğrenirken başarılı ve üretken bir öğrenme deneyimine sahip olmak için akılda tutulması gereken birkaç önemli nokta vardır. İşte bu konuda verimliliği artıracak bazı önemli noktalar.

 • Python’da güçlü bir temel edinin : Veri türleri, kontrol yapıları, işlevler ve nesne yönelimli programlama dahil olmak üzere Python programlamanın temellerini sağlam bir şekilde anladığınızdan emin olun. Bu, temeldeki dil sözdizimine fazla takılmadan yapay zeka kavramlarına odaklanmanıza yardımcı olur.
 • Matematiksel arka plan : Temel matematik anlayışı, özellikle doğrusal cebir, hesaplama ve olasılık/istatistik, derin öğrenme gibi ileri düzey yapay zeka konuları için özellikle yararlı olacaktır.
 • Kavramsal anlayış: Yalnızca yapay zeka algoritmalarını ve kitaplıklarını ezberlemek yerine, temeldeki kavram ve ilkeleri anlamaya odaklanın. Bu, bilginizi çeşitli yapay zeka sorunlarına etkili bir şekilde uygulamanıza olanak tanır.
 • Pratik projeler : Yapay zekanın öğrenilmesinde pratik çok önemlidir. Gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışın ve yapay zeka modellerini sıfırdan uygulayın. Uygulamalı deneyim, anlayışınızı güçlendirecek ve problem çözme becerilerinizi geliştirecektir.
 • Kütüphaneleri öğrenmek : Yapay zeka büyük ölçüde NumPy, Pandas, TensorFlow ve scikit-learn gibi kütüphanelere dayanır. Hepsini birden öğrenmek için acele etmeyin. İstediğiniz zaman bir kütüphanede uzmanlaşın, kullanımını anlayın ve yavaş yavaş diğer kütüphanelere geçin.
 • Meraklı ve güncel olmak : Yapay zeka birçok alt alanı olan geniş bir alandır. Kendinizi tek bir alanla sınırlamayın. En çok ilginizi çeken konuları bulmak için makine öğrenimi, doğal dil işleme, bilgisayarla görme ve pekiştirmeli öğrenme gibi konuları keşfedin.
 • Python ile yapay zeka öğrenmeye yönelik eğitimler : Eğitimler başlamak için harika bir yoldur, ancak bunların ötesine geçip teoride öğretilen kavramları uygulamaya koymaya çalışın.
 • Araştırma Makalelerini Okuyun : Yapay zeka alanındaki en son araştırma makalelerini okumaya çalışın. Alandaki ileri teknikler ve gelişmeler hakkında bilgi edinmenize yardımcı olur.
 • İşbirliği ve İşbirliği : Bilginizi paylaşmak ve başkalarından öğrenmek için AI topluluklarına, forumlarına ve tartışma gruplarına katılın. İşbirliği heyecan verici projelere yol açabilir ve yeni anlayışlar geliştirebilir.
 • Hata Analizi : Hataları ve başarısızlıkları değerli öğrenme fırsatları olarak kabul edin. Yapay zeka çözümlerinizi geliştirmek için hatalarınızı analiz edin ve onlardan ders alın.
 • Algoritma karmaşıklığı : Özellikle büyük veri kümeleriyle uğraşırken, yapay zeka algoritmalarının hesaplama karmaşıklığının farkında olun . Algoritmanın verimliliğini anlamak, soruna doğru yaklaşımı seçmenize yardımcı olacaktır.
 • Sürüm Kontrolü : Kodunuzdaki değişiklikleri izlemek ve yapay zeka projelerinde başkalarıyla etkili bir şekilde işbirliği yapmak için Git gibi sürüm kontrol araçlarını kullanın. Bu amaçla Git eğitim kurslarından yararlanabilirsiniz .
 • Etik Hususlar : Yapay zeka uygulamalarının etik sonuçlarının farkında olun ve yapay zeka çözümlerinin toplum ve gizlilik üzerindeki potansiyel etkisini anlayın.
 • Sürekli öğrenme: Yapay zeka hızla gelişen bir alandır. Bunu merak etmeye devam etmelisiniz. Bu, yeni teknikleri öğrenmek için güncel olmanız gerektiği anlamına gelir.

 

Yapay zekanın bir yolculuk olduğunu ve yol boyunca zorluklarla karşılaşmanın normal olduğunu unutmayın. Python ile yapay zeka öğrenmeye ilgi duyan bir kişi olarak ısrarcı olmalı, gerektiğinde yardım aramalı ve Python ile öğrenme ve yapay zeka çözümleri geliştirme sürecinden keyif almalısınız.

Yapay zeka için Python kütüphaneleri

Python, yapay zekanın çeşitli yönlerini ele alan zengin bir kütüphane ve çerçeve ekosistemi sunar. Bu kitaplıklar, yapay zeka algoritmalarının uygulanmasını basitleştiren ve yapay zeka gelişimini geliştiriciler için daha erişilebilir hale getiren güçlü araçlardır. Aşağıda yapay zeka için bazı temel Python kütüphaneleri bulunmaktadır.

 

NumPy kütüphanesi

NumPy, Sayısal Python anlamına gelir ve Python’da sayısal hesaplamalar için temel bir kütüphanedir. İşlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek için çok çeşitli matematiksel işlevlerin yanı sıra büyük ve çok boyutlu diziler ve matrisler için destek sağlar.

Pandalar kütüphanesi

Pandas, veri manipülasyonu ve analizi için kullanılan bir kütüphanedir. Bu Python AI kitaplığı, verileri AI modellerine beslemeden önce temizleyen, ön işleyen ve analiz eden DataFrames ve Seriler gibi veri yapıları sağlar.

Matplotlib ve Seaborn kütüphaneleri

Matplotlib, birçok farklı türde grafik ve görüntü oluşturmanıza olanak tanıyan bir 2 boyutlu görselleştirme kütüphanesidir. Matplotlib’in üzerine inşa edilen Seaborn, daha fazla istatistiksel görselleştirme sunarak bilgilendirici yapay zeka tasarımları oluşturmayı daha da kolaylaştırıyor.

TensorFlow ve Keras kitaplıkları

TensorFlow, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir derin öğrenme kütüphanesidir. Bu kitaplık, çok çeşitli yapay zeka görevleri için sinir ağları oluşturmanıza ve eğitmenize olanak tanır. Keras, TensorFlow üzerinde çalışan ve sinir ağları oluşturma sürecini basitleştiren, kullanımı kolay, üst düzey bir API’dir.

PyTorch yapay zeka kütüphanesi

PyTorch, dinamik hesaplamalı grafikler sağlayan, araştırmacıların ve geliştiricilerin farklı ağ mimarileri ve modelleri ile deneme yapmasını kolaylaştıran bir başka popüler derin öğrenme kütüphanesidir.

Scikit-öğrenme kütüphanesi

scikit-learn, sınıflandırma, regresyon, kümeleme, boyut azaltma ve daha fazlası için çeşitli algoritmalar sağlayan çok yönlü bir makine öğrenimi kütüphanesidir. Ayrıca Python’lu bu yapay zeka öğrenme kütüphanesi, model değerlendirmesi ve seçimi için araçlar içerir.

Doğal Dil Araç Kutusu (NLTK)

NLTK, doğal dil işleme (NLP) için kapsamlı bir kütüphanedir. İşaretleme, konuşma bölümü etiketleme, duygu analizi ve daha fazlası gibi görevler için çeşitli araçlar ve kaynaklar sağlar.

spaCy kütüphanesi

spaCy, verimli ve üretime hazır olacak şekilde tasarlanmış bir başka popüler NLP kütüphanesidir. Hızlı ve doğru tokenizasyon, adlandırılmış varlık tanıma ve diğer NLP yeteneklerini sağlar.

OpenCV makine görüş kütüphanesi

OpenCV (Açık Kaynak Bilgisayarlı Görme Kitaplığı), bilgisayarla görme görevleri için güçlü bir kitaplıktır. Görüntü ve video işleme, nesne algılama ve özellik çıkarma için geniş bir işlev yelpazesi sunar.

Gensim kütüphanesi

Gensim, konu modelleme ve belge benzerliği analizi için kullanılan bir kütüphanedir. Kelime yerleştirmeleri (örneğin, Word2Vec) oluşturmak ve büyük metin kümeleriyle verimli bir şekilde çalışmak için araçlar sağlar.

Theano kütüphanesi

Theano, matematiksel ifadeleri verimli bir şekilde tanımlamanıza, optimize etmenize ve değerlendirmenize olanak tanıyan bir kütüphanedir. Şu anda aktif olarak kullanılmasa da derin öğrenmenin ilk zamanlarında önemli bir rol oynamıştır.

XGBoost kütüphanesi

XGBoost, degrade artırma için popüler bir kütüphanedir. Yüksek performansı ve ölçeklenebilirliği nedeniyle makine öğrenimi yarışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Python’lu bu yapay zeka öğrenme kütüphaneleri, Python’un basitliği ve çok yönlülüğüyle birlikte, onu yapay zeka geliştirme ve araştırma için güçlü ve tercih edilen bir seçim haline getiriyor. Belirli yapay zeka görevlerinize ve projelerinize bağlı olarak, sağlam ve verimli yapay zeka çözümleri oluşturmak için bu kitaplıkları keşfedebilir ve birleştirebilirsiniz.

Python yapay zeka için en iyi seçim midir?

Python, yapay zeka topluluğunda önemli bir ilgi gördü. Ancak bunun yapay zeka için en iyi dil olup olmadığı özneldir ve spesifik bağlama bağlıdır.

 

Bunun için en iyi dilin Python olduğuna inananların şu nedenleri var:

 • Basitlik ve okunabilirlik : Python’un basit sözdizimi ve okunabilirliği, onu hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için erişilebilir kılar. Bu basitlik daha hızlı geliştirme ve prototip oluşturma olanağı sağlar.
 • Kapsamlı kütüphane ekosistemi : Python, karmaşık AI algoritmalarının ve modellerinin uygulanmasını basitleştiren TensorFlow, Keras, PyTorch, scikit-learn ve NLTK gibi çeşitli özel AI kütüphaneleri sağlar.
 • Topluluk ve Kaynaklar : Python’un geniş ve aktif bir yapay zeka topluluğu vardır; bu da kapsamlı çevrimiçi belgeler, eğitimler ve kaynaklar sağlar ve öğrencilerin bilgiye erişmesini ve destek almasını kolaylaştırır.
 • Birlikte Çalışabilirlik : Python’un diğer programlama dilleriyle uyumluluğu, mevcut sistemler ve çerçevelerle entegrasyona olanak tanıyarak onu yapay zeka uygulamaları için çok yönlü hale getirir.
 • Hızlı Prototipleme : Python’un yorumlanmış doğası ve dinamik yazma özelliği, daha hızlı yineleme ve prototip oluşturmayı mümkün kılarak geliştirme süresini azaltır.
 • Makine öğreniminin benimsenmesi : Python, yapay zeka ile ilgili çeşitli çerçeveler ve araçlarla makine öğrenimi topluluğunda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Öte yandan Python’u yapay zeka konusunda eleştirenlerin şu nedenleri var:

Python’un popülaritesi ve AI açısından faydaları inkar edilemez olsa da, bazı argümanlar dilin belirli durumlarda her zaman en iyi seçim olmayabileceğini öne sürüyor:

 • Performans : Python, C++ veya Rust gibi derlenmiş dillere göre daha yavaş olabilen yorumlanmış bir dildir. Performans açısından kritik yapay zeka uygulamalarında daha düşük seviyeli diller tercih edilebilir.
 • Özel diller : Yapay zekanın veri analizi ve istatistik gibi bazı alanlarında, R gibi daha uygun araçlar ve kütüphaneler sağlayan özel diller bulunur.
 • Gömülü sistemler ve IoT : Gömülü sistemler ve IoT cihazları gibi kaynak kısıtlı ortamlarda, hafızası ve işlem gereksinimleri daha düşük olan diller daha uygun olabilir.
 • Çerçeveye özgü sınırlamalar : TensorFlow ve PyTorch gibi Python kitaplıkları güçlü olsa da, bazı AI projelerinde diğer çerçevelere daha iyi uyan sınırlamalar bulunabilir.
 • Uzmanlık ve aşinalık : Bazı durumlarda ekipler veya kuruluşlar belirli bir dilde zaten uzmanlığa sahip olabilir ve bu da onların mevcut yığınla çalışmasına olanak tanır.

Sonuçta yapay zeka için “en iyi” dili seçmek, yapay zeka projesinin doğası, ekibin beceri seti, performans gereksinimleri ve alana özgü hususlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Python’un popülaritesi ve çok yönlülüğü onu güçlü bir aday haline getiriyor, ancak geliştiricilerin karar vermeden önce özel ihtiyaçlarını dikkatlice değerlendirmeleri gerekiyor. Ayrıca yapay zeka kariyerlerinin manzarası ve geleceği sürekli değişiyor ve gelecekte yeni diller ve çerçeveler ortaya çıkıp yapay zeka geliştiricilerinin tercihlerini daha da şekillendirebilir.