blog posts

Ağ topolojisi nedir? Topoloji türlerini tanıtmak için en iyi kılavuz

Bir ağın konfigürasyonu veya topolojisi, performansını belirlemek için çok önemlidir. Ağ topolojisi, fiziksel veya mantıksal açıklamayı da içeren, bağlantılar ve düğümler arasındaki bağlantıların nasıl düzenlendiğini ve düzenlendiğini açıklar.

Ağ topolojisi, bilgisayarlar ve cihazlar gibi ağ bileşenlerinin nasıl bağlandığını ve iletişim kurduğunu ifade eder. Bu kavram bir şekilde ağ bileşenlerinin nasıl kurulacağını ve aralarında iletişim kurulacağını tanımlar.

Ağ topolojisi, her biri farklı avantaj ve dezavantajlara sahip olan ve bazıları belirli durumlarda daha kullanışlı olan birkaç farklı yolla yapılabilir. Yöneticilerin ağ topolojisini seçerken çeşitli seçenekleri vardır ve işlerinin ölçümüne ve ölçeğine, hedeflerine ve bütçesine dikkat etmeleri gerekir. Etkili ağ topolojisi yönetimi, yapılandırmayı, görsel haritalamayı ve genel performans izlemeyi içerir. Önemli olan, işletmeniz için ağ topolojisini doğru bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için hedeflerinizi ve ihtiyaçlarınızı anlamaktır.

Ağ topolojisinin tanımının kapsamlı bir açıklamasıyla bu makalede, ana ağ topolojisi türlerini, bunların avantajlarını ve dezavantajlarını ve işletmeniz için en iyi topolojiyi belirlemeye yönelik hususları inceleyeceğiz. Ayrıca, SolarWinds Ağ Topolojisi Eşleyicisi gibi ağ topolojisi haritalama yazılımının ağ kurulumu, cihazların bağlanma şeklinin görselleştirilmesi ve ağ sorunlarının giderilmesinde kullanımını ve faydalarını inceliyoruz. O halde bu konulara ilginiz varsa bu yazının sonuna kadar bizimle kalın; Çünkü ağ topolojisi ile ilgili her şeyi sizin için mümkün olan en basit dille anlattık. Ağla çalışmak için sahip olmanız gereken ön koşullardan birinin sunucu olduğunu unutmayın . Kaliteli bir sunucu sizi daha profesyonel hale getirebilir. Eğer henüz bir sunucunuz yoksa sanal sunucu satın alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ağ topolojisi nedir?

Ağ topolojisi, düğümlerin, cihazların ve bağlantıların ağınızda nasıl konumlandırıldığı ve bağlandığı anlamına gelir. Ağı bir şehir olarak düşünebilir ve topolojiyi bu şehirdeki yolların haritası olarak düşünebilirsiniz. Şehirlerde trafiğin en fazla olduğu yerlerde en iyi rotaları ve bağlantıları sağlamak için düzenleme ve bakım stratejilerini kullanabileceğimiz gibi, ağda da ağın düzenlenmesi ve iletişimi için çeşitli yöntemler vardır. Şirketinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak bu yöntemler size daha fazla bağlantı ve güvenlik sağlayacak özel bir yapılandırma sunar.

Ağ topolojisine iki yaklaşım vardır: fiziksel ve mantıksal. Fiziksel ağ topolojisi, adından da anlaşılacağı gibi, düğümler ile ağ arasındaki fiziksel bağlantıları ve bağlantıları ifade eder. Örneğin teller, kablolar ve ağın diğer fiziksel bileşenleri bu yaklaşımda önemlidir. Mantıksal ağ topolojisi biraz daha soyut ve stratejiktir ve ağın nasıl ve neden kurulduğuna ve verilerin bu ağ içinde nasıl hareket ettiğine ilişkin kavramsal bir anlayışı ifade eder. Bu yaklaşımda, en iyi performansı ve güvenliği elde etmek için düğümleri ve ağı bağlamanın sırası ve şekli dikkatlice kontrol edilir.

Ağ topolojisi neden önemlidir?

Ağ yapısı veya topolojisi çeşitli nedenlerden dolayı önemlidir. İlk olarak, ağ performansı ve verimliliği üzerinde büyük bir etkisi vardır. Ağınız için doğru mimariyi seçmek, performans iyileştirmelerini kolaylaştırabilir ve sorunları ve hataları gidermenize yardımcı olabilir, ayrıca ağ sağlığını iyileştirmek için kaynakları ağ genelinde en iyi şekilde tahsis etmenize yardımcı olabilir. Optimum mimari ve uygun ağ yönetimi, enerji ve veri verimliliğini artırabilir, bu da işletme ve bakım maliyetlerinin düşmesine yol açar.

Normalde bir ağ, bir ağ topolojisi diyagramının yardımıyla tasarlanır ve kontrol edilir. Bu diyagramlar birçok nedenden dolayı önemlidir; en önemlisi, bağlantıların fiziksel ve mantıksal düzenini görsel olarak gösterebilmeleri ve sorun giderme sırasında yöneticilerin cihazlar arasındaki bağlantıları görebilmelerine olanak sağlamasıdır.

Ağın kurulma şekli performansı, bağlantıyı ve hatalara karşı korumayı etkileyebilir. “Ağ yapısının anlamı nedir?” Ağ yapısını iki kategoriyi açıklayarak cevaplayabiliriz.

  • Fiziksel Yapı: Ağın fiziksel yapısı, teller ve kablolar gibi gerçek bağlantıları ifade eder. Ağın kurulması, bakımı ve işletilmesi için ağın fiziksel yapısı hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
  • Mantıksal yapı: Ağın mantıksal yapısı, düğümlerin birbirine nasıl bağlandığını ve ağda verilerin nasıl iletildiğini içeren, ağ kurma yönteminden daha üst düzeyde genel bir kavramdır. Mantıksal yapı sanal ve bulut kaynaklarını içerir.

Etkili ağ yönetimi ve izleme, ağınızın verimli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için ağın hem fiziksel hem de mantıksal yapısının güçlü bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

En yaygın ağ topolojisi türü nedir?

Sağlam, güvenli ve bakımı kolay bir ağ planı oluşturmak istediğinizden, bir yerel alan ağı (LAN) planı oluşturmak işletmeniz için önemli bir karar olabilir. Birkaç farklı türde ağ düzeni vardır ve ağınızın genel boyutuna ve hedeflerinize bağlı olarak her biri farklı amaçlara uygundur.

 

Ağ topolojisi türleri

Diğer durumlarda olduğu gibi herkes için doğru ya da yanlış seçeneği yoktur ve ağ topolojisi türünün seçiminde farklı noktaların dikkate alınması gerekir .

Yıldız topolojisi nedir?

Yıldız topolojisi, her cihazın veya düğümün doğrudan merkezi bir cihaza bağlandığı bir ağ yapısı türüdür. Bu bağlantı koaksiyel kablo, bükümlü çift veya optik fiber gibi farklı kablolar aracılığıyla yapılabilir. Bu ağda merkezi düğüm bir sunucu görevi görür ve bilgilerin gönderilmesini ve alınmasını yönetmekten sorumludur. Başka bir deyişle, bir düğümden hedefe gönderilen herhangi bir bilginin merkezi düğümden geçmesi gerekir.

Yıldız topolojisinin avantajları

Yıldız topolojisi çeşitli nedenlerden dolayı kullanılır. Bu nedenler arasında ağ yönetiminin kolay olması da yer alıyor. Her cihazı merkezi bir düğüme bağlayarak cihazlardan birinin arızalanması durumunda ağın diğer kısımları etkilenmeden çalışmaya devam eder. Bu sayede yıldız topolojisi istikrarlı ve güvenli bir ağ olarak bilinmektedir.

Ayrıca yıldız topolojisinde tüm ağın bağlantısını kesmeye gerek kalmadan kolayca cihaz eklemek, çıkarmak ve değiştirmek mümkündür.

Fiziksel açıdan, ağı yıldız topolojisine tam olarak bağlamak için daha az kabloya ihtiyaç vardır. Bu sorun, ağın kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırır ve zamanla ağın genişletilmesi veya küçültülmesiyle bu işlem kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca ağ tasarımının basitliği, yöneticilerin sorunları ve performans sorunlarını kolayca tespit etmelerine yardımcı olur.

Yıldız topolojisinin dezavantajları

Öte yandan, merkezi hub arızalanırsa ağın geri kalanı çalışamaz. Ancak merkezi merkez uygun şekilde yönetilirse ve iyi durumda olursa yöneticilerin daha az sorunla karşılaşması gerekir.

Ağın bant genişliği ve genel performansı aynı zamanda merkezi düğümün konfigürasyonuna ve teknik özelliklerine de bağlıdır; bu da yıldız topolojisinin kurulumunu ve çalışmasını pahalı hale getirir.

Bus veya doğrusal topoloji nedir?

Doğrusal topoloji veya doğrusal topoloji, bir ağdaki tüm cihazların, ağın bir ucundan diğer ucuna aynı yönde uzanan tek bir kablo üzerine yerleştirildiği bir yöntemdir, bu nedenle bazen doğrusal veya yığın topolojisi olarak da adlandırılır. ayrıca söylendi Ağdaki veri akışı da kablonun yolunu takip ederek tek yönde hareket eder.

 

Bus topolojisinin avantajları

Doğrusal topoloji, küçük ağlar için iyi ve uygun maliyetli bir seçimdir; Çünkü basit bir tasarıma sahiptir ve tüm cihazların koaksiyel veya RJ45 kabloyla bağlanmasına olanak tanır. Gerektiğinde ek kablolar eklenerek ağa daha fazla düğüm eklenebilir.

Veri yolu topolojisinin dezavantajları

Ancak veri iletimi için tek bir kablo kullanılmasına rağmen doğrusal topoloji arızalara karşı savunmasızdır. Kablonun hasar görmesi durumunda tüm ağ kesintiye uğrayacak ve yeniden inşası zaman alıcı ve pahalı olacaktır. Bu sorun küçük ağlarda daha az görülür. Ayrıca doğrusal topoloji, trafiğin yoğun olduğu ağlar için uygun değildir; Çünkü bant genişliği sınırlıdır ve eklenen her cihaz iletim hızını yavaşlatır.

Ayrıca veriler yarı çift yönlüdür, yani aynı anda iki zıt yöne gönderilemiyor, dolayısıyla bu şema, trafiğin yoğun olduğu ağlar için ideal bir seçenek değil.

Halka topolojisi nedir? (tek halkalı ve çift halkalı topoloji)

Halka topolojisinde düğümler bir halka (veya halka) halinde düzenlenir. Veriler ağ döngüsünde tek yönlü veya çift yönlü olarak akabilir ve her cihazın tam olarak iki komşusu vardır.

 

Halka topolojisinin avantajları

Halka topolojisinin avantajları şunlardır:

Halka topolojisinde her cihaz yalnızca komşu cihazlara bağlanır. Böylece, veri iletirken paketler, hedeflerine ulaşmak için tüm ara düğümlerden geçerek döngü boyunca hareket eder. Bu özellik, tekrarlayıcılar kullanılarak paketlerin veri kaybı olmadan doğru şekilde ulaşmasını sağlayabilir.

Halka topolojisinde aynı anda yalnızca bir cihazın veri göndermesine izin verilir. Bu, paket çarpışma riskini önemli ölçüde azaltır ve veri aktarımının verimliliğini artırır.

Maliyet açısından halka topolojisi ucuzdur ve karmaşık noktadan noktaya bağlantı ihtiyacını azaltır. Ayrıca bu topoloji, ağdaki sorunların ve yanlışlıkların tespitini nispeten kolaylaştırır.

Halka topolojisinin dezavantajları

Halka topolojisinin kendine has avantajları olmasına rağmen, ağın düzgün yönetilmemesi halinde riskler ortaya çıkar. Örneğin, bir düğüm çökerse tüm ağ da onunla birlikte çökebilir. Bu nedenle her düğümün izlenmesi ve iyi durumda tutulması gerekir. Ayrıca veri iletim hattı arızası ağ arızasına neden olabilir.

Dikkate alınması gereken bir diğer konu ölçeklenebilirliktir. Halka topolojisinde ağdaki tüm cihazlar bant genişliğini paylaşır, dolayısıyla daha fazla cihaz eklemek iletişimde gecikmelere neden olabilir. Ağ kaynaklarının ve kapasitesinin çoğaltılmasını önlemek için ağ yöneticilerinin topolojiye yeni cihazlar eklerken dikkatli olmaları gerekir.

Ayrıca düğümleri sıfırlamak, eklemek veya kaldırmak için tüm ağın bağlantısının kesilmesi gerekir. Bu durum normal ağ operasyonlarında kesintilere ve maliyetli sorunlara neden olabilir.

Çift halkalı topoloji nedir?

Çift halkalı topoloji, bilginin aynı anda yalnızca bir yönde iletildiği bir tür yarı çift yönlü ağ kurulumunu ifade eder. Yani veriler kapalı döngüde taşınır ve bu döngü, çift döngü topolojisi dediğimiz ağ düğümleri arasına ikinci bir bağlantı eklenerek tam çift yönlü moda dönüştürülebilir.

İki halkalı topolojinin avantajları

Çift halkalı topoloji kullanmanın avantajları, her iki tarafta iki bağlantı olması sayesinde bilgilerin saat yönünde ve saat yönünün tersine diğer cihazlara iletilebilmesidir. İkinci halka, bu konfigürasyonda bir yedek katman görevi görür ve geleneksel halka topolojilerindeki birçok sorunun çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca iki halkalı topoloji daha fazla güvenlik sağlar; Bir cihazda bir döngü arızalanırsa diğer döngü yine de veri gönderebilir.

Ağaç topolojisi nedir?

Ağaç topolojisi aynı zamanda merkezi düğümün merkez nokta görevi gördüğü ve dışarıya doğru dalların düğümlerle iletişim kurduğu bir ağ yapısı türüdür. Yıldız topolojisinde her düğüm merkezi düğüme doğrudan bağlı olmasına rağmen ağaç topolojisinde düğümler birbirine hiyerarşik olarak bağlanır. Merkezi düğüme bağlı düğümler diğer düğümlerle doğrusal olarak iletişim kurar, böylece herhangi iki düğüm yalnızca bir ortak bağlantıyı paylaşır. Ağaç topolojisi, esnekliği ve yapıyı değiştirebilme yeteneği nedeniyle birden fazla cihazı desteklemesi gereken alan ağları için kullanılır.

 

Ağaç topolojisinin avantajları

Ağaç topolojisi, düğümlerin kolayca eklenmesine ve ağın genişletilmesine olanak sağlayan bir ağ yapısı türüdür. Bu yapıda her düğüm bir ana düğüme bağlı olduğu gibi diğer düğümlere de bağlıdır. Ana düğümün çökmesi durumunda farklı dallar arasındaki iletişim kopacak ancak her dalın iç iletişimi korunacaktır.

Ağaç topolojisinin dezavantajları

Topoloji ağacı yapısının dezavantajları da vardır. Ağa yeni düğümlerin eklenmesi, hiyerarşik ve doğrusal yapının karmaşıklığı nedeniyle uygun yönetim ve yüksek maliyet gerektirebilir. Ayrıca, hiyerarşik bir yapıda her cihazı bir sonraki cihaza bağlamak için gereken çok sayıda kablo nedeniyle ağaç topolojisi kullanmak maliyetli olabilir.

Örgü topolojisi nedir?

Mesh topolojisi, bir ağdaki noktadan noktaya bağlantıları ifade eder. Bu yapıda cihazlar veya düğümler birbirine bağlanır. Örgü ağları iki tür topolojiye sahip olabilir: kısmi ağ ve tam ağ.

  Arch Linux Nedir?’e tıklayın .

Kısmi ağ topolojisinde çoğu cihaz birbirine bağlıdır ve yalnızca birkaç cihazın daha az bağlantısı vardır. Ancak tam ağ topolojisinde tüm cihazlar birbirine bağlıdır ve hiçbir cihaz izole edilmez.

Bu ağ yapısında iki adet veri aktarımı yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, cihazların bir noktadan diğerine en kısa yolu bulmak için mantığı kullandığı yönlendirmedir. İkincisi ise yönlendirme mantığına ihtiyaç duymadan bilgilerin ağdaki tüm cihazlara gönderildiği yayındır.

 

Örgü ağ topolojisinin avantajları

Bu ağ topolojisinin bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajları arasında iletişimin güvenilirliği ve istikrarı ile ağın cihazların arızalanmasına karşı direnci yer alır. Bu, tek bir cihazın arızasının tüm ağı devre dışı bırakacak kadar büyük olmadığı anlamına gelir.

Örgü ağ topolojisinin dezavantajları

Ancak ağ topolojisinin dezavantajlarından biri, cihazlar arasındaki her bağlantıyı kurmak ve yapılandırmak için manuel çalışmaya ihtiyaç duyulmasıdır. Bu zaman alıcı olabilir. Ayrıca cihaz sayısının artmasıyla birlikte bu topolojide kablolamanın maliyeti de hızla artıyor. Genel olarak mesh ağların düzgün çalışabilmesi için çok sayıda kabloya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Hibrit topoloji nedir?

Hibrit bir topoloji, iki veya daha fazla farklı topoloji yapısını birleştirir; bunun iyi bir örneği, doğrusal ve yıldız bağlantılarını birleştiren bir ağaç topolojisidir. Hibrit yapılar, bireysel departmanların kendi ihtiyaçlarına ve ağ kullanımlarına göre uyarlanmış kendi özel ağlarına sahip olduğu büyük işletmelerde daha yaygındır.

 

Hibrit topolojinin avantajları

Hibrit yapıların temel avantajı esneklik dereceleridir, çünkü ağ yapısında hibrit bir kurulumun karşılayamayacağı çok az kısıtlama vardır.

Hibrit topolojinin dezavantajları

Bununla birlikte, her tür ağ topolojisinin kendine özgü dezavantajları vardır ve ağ karmaşıklığı arttıkça yöneticilerin her şeyin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu deneyim ve bilgi de artar. Ayrıca hibrit ağ topolojisi oluşturulurken finansal maliyetin de dikkate alınması gerekir.

Ağınız için hangi topoloji en iyisidir?

Hiçbir ağ topolojisi tamamen mükemmel değildir, hatta doğası gereği diğerlerinden daha iyi değildir; dolayısıyla hangi mimarinin işletmeniz için doğru olduğunu belirlemek ağınızın ihtiyaçlarına ve boyutuna bağlıdır. Göz önünde bulundurulması gereken temel faktörler şunlardır:

  • Gerekli kablo uzunluğu
  • Kablo tipi
  • Maliyet
  • Ölçeklenebilirlik

Kablo uzunluğu

Genel olarak ağ topolojisinde ne kadar çok kablo kullanılırsa, ağı kurmak için o kadar fazla iş gerekecektir. Doğrusal ve yıldız topolojiler karmaşıklık açısından daha basittir ve daha az kablolama gerektirir; örgü ağlar ise daha fazla kablolama ve insan gücü gerektirir.

Kablo tipi

Dikkate almanız gereken bir diğer husus, taktığınız kablonun türüdür. Ağlar için iki yaygın kablo türü vardır. Koaksiyel kablolar ve eski bükümlü kablolar. Koaksiyel ve bükümlü çift kablolar, aynı zamanda koruyucu bir bakır katmanına sahip olan bakır tellerden yapılır. Bunun aksine fiber optik kablolar ince ve esnek plastik veya cam tüplerden oluşur.

Eski bükümlü çift kablolar daha ucuzdur ancak koaksiyel kablolara göre daha az bant genişliğine sahiptir. Yani eski bükümlü kabloların veri iletim hızı daha düşüktür. Öte yandan fiber optik kablolar eski bükümlü çift veya koaksiyel kablolara göre daha yüksek performansa sahiptir ve çok daha yüksek hızda bilgi iletebilmektedir. Ancak fiber optik kabloların kurulumu, optik alıcılar gibi ek bileşenler gerektirdiğinden daha maliyetlidir.

Yani tıpkı ağ türünü seçmek gibi, kurmak istediğiniz kablo türü de ağ ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Bu gereksinimler ağda çalışan uygulamaları, iletim mesafesini ve gerekli performansı içerir. Bu nedenle doğru seçimi yapabilmek için bu faktörlere dikkat etmelisiniz.

Maliyet

Karmaşık ağların kurulumunun daha fazla zaman ve para gerektirdiğine dikkat etmeliyiz. Çeşitli faktörleri birleştirirsek, örneğin karmaşık bir ağ yapısını daha pahalı kablolarla bağlamak (topolojinin yüksek müdahalesi nedeniyle bir Torrent ağında fiber optik kablo kullanmak aşırıdır), maliyetler artacaktır. Bu nedenle kurulum maliyeti ile gerekli ağ performansı arasında iyi bir denge kurmalı ve ihtiyaçlarınıza uygun topolojiyi seçmelisiniz.

Ölçeklenebilirlik

Dikkate alınması gereken son unsur ölçeklenebilirliktir. Şirketinizin ve ağınızın genişleyeceğini öngörüyorsanız (veya ölçeklenebilir olmasını istiyorsanız), kolayca değiştirilebilir bir ağ topolojisi kullanmak, gelecekte size daha fazla zaman ve güçlük kazandıracaktır. Yıldız topolojisi çok popülerdir çünkü ağın geri kalanına çok az müdahale ederek düğümleri eklemenize, kaldırmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Öte yandan, herhangi bir düğümde yapılacak herhangi bir değişiklik için halka ağlarının tamamen çevrimdışı olması gerekir.

Ağ topolojisi nasıl çizilir

Topoloji haritaları bir ağ tasarlamaya başladığınızda size yardımcı olur. Bu haritalar, bilgilerin ağ üzerinde nasıl hareket ettiğini gösterir ve ortaya çıkabilecek sorunları tahmin etmenize olanak tanır. Bu haritalar size görsel bilgiler sağlar ve bunları ağ hatalarını ve sorunlarını düzeltmek için kullanabilirsiniz.

Bir topoloji haritası kullanmak aynı zamanda ağ performansını daha iyi anlamanıza da yardımcı olur. Bu haritalar size ağınız için hangi altyapı parçalarına ihtiyacınız olduğunu ve hangi düğümlerin izlenmesi, yükseltilmesi veya değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Bu haritaları elle çizmenize gerek yok; Çeşitli araçları kullanarak basit bir ağ topolojisi haritası oluşturabilirsiniz.

Ağların yönetilmesine ve izlenmesine yardımcı olan araçlar nelerdir?

Günümüzde ağları yönetmek ve izlemek için çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlar ağ topolojisi haritalarının çizilmesine adanmıştır. Microsoft Visio bu araçların en ünlülerinden biridir. Bunu kullanarak farklı düğümler ve cihazlar ekleyerek ağınızın bir haritasını oluşturabilirsiniz. Ancak ağınız büyükse ve çok sayıda cihazınız varsa bu yöntem uygun değildir ve zaman alır. Daha büyük ağlar için Lucidchart ve LibreOffice gibi başka araçlar da mevcuttur. Bu araçlar ücretsizdir ve maliyet önemliyse bunları kullanabilirsiniz, ancak ağ yönetimini daha kolay ve daha hızlı hale getiren premium sürümlere göre daha az araca sahiptirler.

Ağ topolojisinin çeşitliliği ve güvenlik ve yönetim sorunları gibi çeşitli zorlukların varlığı göz önüne alındığında, otomatik yapılandırma ve yönetim için ağ yazılımının kullanılması faydalıdır.

Ağ ayarları

Bir ağ yapılandırma yönetimi aracı kullanmak her zaman en iyisidir. Bu araç, ağınızı doğru şekilde kurmanıza ve ağı yöneten kişinin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için tekrarlanan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olabilir. Kuruluşunuz veya ağınız büyüdükçe ağ topolojisi daha karmaşık hale gelebilir ve bu da ayarların ağ üzerinden kesin bir şekilde taşınmasını daha zor hale getirebilir. Yapılandırma yönetimi araçlarıyla ağ topolojisinin karmaşıklığı konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu araçlar genellikle ağdaki her düğümü otomatik olarak tespit etme ve standart ayarları veya gerekli diğer ayarları uygulamanıza olanak sağlama kapasitesine sahiptir.

Ağ yapılandırma yönetimi araçları aynı zamanda güvenlik açıklarını da tespit edebilir, böylece bunları düzeltebilir ve ağınızı daha güvenli tutabilirsiniz. Son olarak bu araçlar, ağdaki cihazların yaşam döngüsünü göstermeli ve cihazların hizmet sonu veya kullanım ömrü sonu nedeniyle değiştirilmesi gerektiğinde sizi bilgilendirmelidir. Bu, sorunlar ortaya çıkmadan önce cihazları değiştirmenize yardımcı olacaktır.

Ağ performansı sorunlarını düzeltme

Genel ağ performansını görüntülemek ve izlemek için bir ağ yönetim yazılımı kullanmalısınız. Ağ Performansı Yöneticisi sorunları, kesintileri ve ağ performansı sorunlarını izleyebilir. Bir performans yönetimi aracı aynı zamanda ağ performansının temel çizgisini belirleme yeteneğine de sahiptir ve ağ sağlıklı bir durumdayken normal ağ davranışının net bir resmini sağlar. Ardından uyarıları ayarlayarak, ağ beklenmedik şekilde veya normalin dışında davrandığında sorunları hızlı bir şekilde izleyebilir, tanılayabilir ve düzeltebilirsiniz.

Karmaşık ağlarda, ağın hangi kısmının hatalı olduğunu tam olarak bilmek zor olabilir. Bazı performans yöneticileri ağ topolojinizin anlık görüntüsünü oluşturur, böylece tam bir ağ haritası görebilirsiniz. Bu size ağın nasıl yapılandırıldığını gösterebilir, topolojideki değişiklikleri görebilir ve sorunları bulabilir. Ağ topolojinizi tanımak için 14 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilen Ağ Topolojisi Eşleyicisi adlı aracı kullanabilirsiniz.

Bu araç, ağ topolojinizi otomatik olarak keşfeder ve ağınızın ayrıntılı haritalarını oluşturur. Ayrıca ağı yeniden taramaya gerek kalmadan farklı türde haritalar oluşturabilir.Bir ağın genel performansını izlemek ve değerlendirmek için bir ağ yönetim yazılımı kullanmalısınız. Bir performans yöneticisi bu yazılımı kullanarak ağda meydana gelen sorunları ve sorunları izleyebilir. Ayrıca bu araç, ağ performansının temellerini ve ölçümlerini belirleme yeteneğine sahiptir ve ağ normal durumdayken normal ağ performansının net bir resmini sağlar. Uyarıları ayarlayarak, ağ beklenmedik şekilde davrandığında veya tanımlı parametrelerin dışında davrandığında sorunları hızlı bir şekilde teşhis edebilir ve düzeltebilirsiniz.

 

SolarWinds Ağ Topolojisi Eşleştiricisi (NTM) yazılımını tavsiye etmemizin nedenlerinden biri, kendi ağ diyagramınızı oluşturmanıza yardımcı olmasıdır. Bu yazılımı kullanarak ağınızdaki tüm cihazları otomatik olarak tanımlayabilir ve bu cihazlar arasındaki bağlantıların şemasını oluşturabilirsiniz. Bu şemada, cihazları kolayca ayırt edebilmeniz için sektöre özel simgeler kullanılmıştır.

NTM, otomatik algılamanın yanı sıra anlaşılması kolay bir ağ sihirbazı da sağlar. Bu sihirbaz, düğümleri ve düğüm gruplarını istediğiniz gibi sürükleyip bırakmanıza olanak tanır. Yani grafiği istediğiniz tarzda özelleştirebilirsiniz. Ağınız büyükse cihazlar arasındaki bağlantıları tek bir grafikte veya haritada görüntülemek zor olabilir. Ancak NTM kullanıcı arayüzü farklı katmanlardaki ilgili bağlantıları kolayca kontrol etmenize ve istediğiniz seviyeye atlamanıza olanak tanır.

NTM’yi periyodik olarak ağınızı tarayacak ve grafikleri güncel tutacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bu yazılım diğer programlarla koordineli çalışabilme özelliğine sahiptir ve güçlü bir raporlama sistemi sağlar. Bu raporlama sistemini kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Cihaz envanterinden ağ performansına kadar ölçümleri izleyin ve tüm bunları Kredi Kartı Sözleşmesine (PCI) uymanıza yardımcı olun.

Yönetilen hizmet sağlayıcılar için topoloji eşlemesi

Topoloji eşlemesi yalnızca tek bir ağı yönetmek için değil aynı zamanda yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP’ler) için de önemlidir. Bu yönetilen hizmet sağlayıcılar, birkaç farklı ağ üzerinden yüzlerce, hatta binlerce farklı müşteriyle ilgilenebilirler.

 

Bu yönetilen hizmet sağlayıcıların özel ihtiyaçları nedeniyle, kişisel veya kurumsal ağınız için doğru olan bir aracı kullanmak yeterli değildir. SolarWinds MSP’nin (şu anda N-able olarak adlandırılıyor) bu amaç için N-central adı verilen başka bir ürün sunduğunu belirtmekte fayda var. Yönetilen servis sağlayıcılar tarafından topoloji haritalaması için kullanılan özel bir araçtır.

N-central’in ağ topolojisi haritalama problem çözme yöntemi, yönettiğiniz ağlara ilişkin doğru değerlendirmeler yapmanızı sağlar. Bu yöntemi kullanarak istekleri ve zamanlamaları kontrol ederek gerekli taramaları gerçekleştirebilir, net ve grafiksel olarak görüntülenen detaylı verilere ulaşabilirsiniz.

Bugün ağ topolojisi hakkında bilmeniz gerekenler

Ağ topolojisi hakkında bilmeniz gereken şey, ağ kullanımınızın ihtiyaç ve gereksinimlerini iyi bilmeniz gerektiğidir. Ağdaki toplam düğüm sayısı dikkate alınması gereken önemli noktalardan biridir. Bu, basit bir topoloji kullanıp kullanamayacağınızı veya daha karmaşık bir yapıya ihtiyacınız olup olmadığına ve buna yatırım yapmanız gerekip gerekmediğine karar verecektir.

Daha iyi bir topolojinin olmadığını bilmek önemlidir. Topolojilerin her birinin avantajları ve dezavantajları vardır ve doğru seçim, ağ ortamınıza ve koşullarınıza bağlıdır. Bu nedenle karar vermeden önce Ağ Topolojisi Eşleyicisi gibi ağ topolojisi haritalama araçlarını kullanmanızı öneririm. Bu aracın kullanımı ve analizi oldukça kolaydır ve ağınızın tüm yapısını tasarlamanıza olanak tanır. Ayrıca bu aracı 14 gün boyunca ücretsiz olarak test edebilirsiniz.

son söz

Bu makaleyi bitirdikten sonra topoloji kavramıyla tanıştınız ve ayrıca farklı ağ topolojisi türlerini tanıtmak için en iyi kılavuzu edindiniz. Ağınız için doğru topolojiyi seçmek, ağ yönetimi ve yapılandırmasındaki kritik adımlardan biridir. Ağ Topolojisi Eşleştiricisi gibi doğru araçları kullanarak ağ yapınızı geliştirebilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun topolojiyi seçebilirsiniz. Ayrıca her topolojinin kendine has avantajları ve dezavantajları olduğunu ve ağınızın koşullarına ve ortamına uyarlanması gerektiğini daima unutmayın. Bu bilgiyle ağınızın etkinliğini ve üretkenliğini artırabilir, kuruluşunuzun genel performansını iyileştirebilirsiniz.