blog posts

Comfar Yazılımı Nedir? COMFAR’ı Ve Uygulamalarını Tanıyın

Günümüzde yöneticilerin ve ekonomi uzmanlarının finansal bilgileri günlük bir deftere veya basit bir yazılıma kaydedip, notlarını inceleyerek önemli bir projeye karar vermesi geçmişteki gibi değil. Günümüzde yatırım planlarının ekonomik bilgilerinin analiz edilmesi çalışması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bunu yapmak için çeşitli yazılımlar mevcut ve bu yazımızda en önemlilerinden biri olan Comfar yazılımını tanıtıp inceleyeceğiz. Siz de Kamfar programının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu yazımızın sonuna kadar bizimle kalın.

 

Comfar yazılımı nedir?

Öncelikle COMFAR’ın ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor, COMFAR kelimesi Fizibilite Analizi ve Raporlama için Bilgisayar Modeli ifadesinin kısaltılmış şeklidir ve “Fizibilite Analizi ve Raporlama için Bilgisayar Modeli” olarak tercüme edilir. Bu yazılım ekonomik planlarda fizibilite ve raporlama amacıyla kullanılmaktadır.

Comfar, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik projelerin fizibilitesi, hazırlanması, değerlendirilmesi ve analizi için geliştirilen ve geliştirilen bir yazılımdır. Bu yazılımın sağladığı analizler, endüstriyel ve endüstriyel olmayan projelerin finansal ve ekonomik sonuçlarını kolaylaştırmaktadır. COMFAR yazılım modüllerinin size projelerin çevresel etkilerinin maliyetini hesaplama olanağı sağladığını bilmek güzel. 30 yılı aşkın bir süredir geliştirilmesinde bu yazılım, gelişmekte olan ülkelerde yatırımın fizibilitesini ve ekonomik faydalarını sağlamak için kurumsal yetenekleri geliştirmiştir.

Aslında bu yazılım projelerin finansal ve ekonomik göstergelerini hesaplıyor, değerlendiriyor ve analiz ediyor. Bu yazılımın yardımıyla yöneticiler, sistemin her bir girdi parametresindeki değişikliklerin projenin finansal süreçleri üzerindeki etkisini analiz edip kontrol edebilir ve sonunda projenin kabul veya reddine karar verebilir.

 

Comfar yazılımının tarihçesi nedir?

1981-1986 yılları arasında comfar yazılımının tek dili destekleme olanağına sahip ilk sürümü (comfar I) piyasaya sürüldü. Daha sonra 1986-1994 yıllarında comfar yazılımının 4 ana bölümden oluşan ve 4 dili destekleme imkanı sunan ikinci versiyonu (comfar II) kullanıcılara sunuldu. Bir süre sonra, 1995-2009 yılları arasında, bu yazılımın 6 bölümlü ve 19 dili destekleme olanağına sahip üçüncü versiyonu piyasaya sürüldü.

2010 yılında bu sürüm aşağıdaki özelliklere sahip 3.2 comfar III’e yükseltildi.

Comfar III Uzman v3.3

comfar III İş planlayıcısı v3.3

Mini Uzman v3.3 comfar III

 

Comfar yazılımının uygulaması nedir?

COMFAR daha önce de belirttiğimiz gibi belirli bir plana göre hazırlanmayan esnek bir yazılımdır. Kamfar projesini kullanarak her türlü sanayi, turizm, tarım, madencilik vb. planları hazırlayabilir, analiz edebilir ve değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu yazılım projeleri ekonomik ve mali açıdan değerlendirir ancak teknik incelemeler, teknoloji vb. bu yazılımın kapsamı dışındadır.

 

Comfar Yazılımı Nedir

 

Comfar yazılımının avantajları nelerdir?

COMFAR yazılımının endüstriyel projelerin finansal ve ekonomik değerlendirilmesine yönelik esnek bir program olduğunu söylemiştik. Ancak Kamfar planının avantajları nelerdir? Bu bölümde bu avantajlardan bazılarını tanıtacağız:

 • Yöneticilere nakit akışını kontrol ederken mevcut fırsatları değerlendirme olanağı sağlar.
 • Yöneticilerin gelecekteki projeler için stratejik planlama yapmasına olanak tanır.
 • Farklı kaynaklardan finansman keşfetmelerini mümkün kılar.
 • COMFAR yazılımı proje ömrünün uzamasını, yatırım artışını ve aşırı kapasite oluşumunu engeller.
 • Comfar yazılımı, yatırım projelerinin kısa ve uzun vadede simüle edilebilmesinin yanı sıra finansal süreçlerin analiz edilebilmesine de olanak sağlar.
 • Kamfar, projenin inşaat ve üretim dönemi maliyetleri için bağımsız bir program sunmaktadır. Aslında zaman, maliyet, sermaye, finansal kaynaklar vb. ile karşılaştırıldığında üretim miktarı ve üretim maliyeti açısından farklı ürünler için başabaş noktasını belirler. Ayrıca karar vericinin puanlarını hesaplayıp belirleyerek tablo ve grafikler halinde sunar.
 • Bu yazılım her türlü yaratım, yenileme, geliştirme, ortak girişim ve özelleştirme projelerinin ekonomik analizlerini yapabilmektedir.
 • Ayrıca, hesaplama yapma, duyarlılık analizleri yapma konusundaki yüksek yeteneği ve her türlü projeye karşı yüksek esnekliği nedeniyle bu yazılımın kullanımının yaygınlaştığını da bilin.

 

Comfar yazılımının girdileri nelerdir?

 • Proje tanımı
 • Zaman planlamasının yapılması (inşaat aşaması – işletme aşaması)
 • Ürünler
 • Para birimi (yerel para birimi – yabancı para birimi)
 • Enflasyon oranı (yurtiçi enflasyon – dış enflasyon)
 • Katılım miktarı (iç katılım-dış katılım)
 • İndirim (toplam yatırım indirim oranı – hissedar indirim oranı)
 • Sabit yatırım maliyetleri (bu maliyet şunları içerir: arazi satın alımı, arazi iyileştirme, inşaat işleri, makineler, fabrika ekipmanları, fabrika çevre ekipmanları, çevre koruma, genel giderler, öngörülemeyen maliyetler vb.)
 • Üretim maliyetleri (bu maliyetler şunları içerir: hammaddeler, fabrika malzemeleri, kamu hizmetleri, enerji, yedek parçalar, bakım, telif hakları, ücretler, vergiler, fabrika genel giderleri, idari maliyetler, uzun vadeli kira maliyetleri, pazarlama maliyetleri vb.)
 • Satış programı (yurt içi satışlar – yurt dışı satışlar)
 • işletme sermayesi (stok – alacaklar – maaş)
 • Finansman kaynakları (sübvansiyon – kısa vadeli kredi – uzun vadeli kredi)
 • Vergiler, sübvansiyonlar

 

Comfar yazılımının çıktıları nelerdir?

Comfar’ın çıktıları arasında bir dizi mali ve ekonomik araştırma yapılması yer alıyor.

 Mali incelemeler şunları içerir:

 • Sabit yatırımın tahmini ve hesaplanması
 • İşletme sermayesinin tahmin edilmesi ve hesaplanması
 • Proje için gereken toplam sermayeyi tahmin edin
 • Yıllık üretim maliyetinin tahmini
 • Yıllık yatırım amortismanının hesaplanması
 • Toplam fiyatın giderlere göre hesaplanması
 • Projenin finansman kaynaklarının ve maliyetlerinin belirlenmesi
 • Proje gelir ve maliyetlerinin analizi
 • Projenin kar ve zarar performansının belirlenmesi

 

Ekonomik çalışmalar şunları içerir:

 • Toplam yatırımın net nakit akışını belirleyin
 • DCF indirimli nakit akışı analizi
 • IRR iç getiri oranı
 • Net bugünkü değerin belirlenmesi ( NPV )
 • Toplam sermayenin iç getiri oranını (pbp) ve süresini belirleyin
 • Hissedarlar için iç getiri oranının ve süresinin belirlenmesi
 • Başabaş analizi
 • Yatırımın geri dönüş süresinin belirlenmesi
 • PI karlılık endeksinin belirlenmesi
 • Proje duyarlılığı ve risk analizinin analizi ve gözden geçirilmesi
 • Planların karşılıklı etkilerinin analizi
 • Planın öngörülemeyen maliyetlere duyarlılığının analiz edilmesi ve kontrol edilmesi
 • Finansal oranların analizi
 • mali tabloların hazırlanması

 

Comfar yazılımıyla çalışmak nasıl?

 

Comfar Yazılımı Nedir

 

Artık COMFAR yazılımının ne olduğunu biliyoruz, bu bölümde size COMFAR yazılımıyla nasıl çalışmaya başlayacağınızı açıklayacağız. Yeni bir proje tanımlamak için dosya menüsünden yeni proje seçeneğini seçin. Bu seçenek projenin türünü belirler ve varsayılan olarak sanayi, tarım, altyapı, madencilik ve turizm projeleri gibi seçeneklere sahiptir.

Analiz düzeyi seçeneği hesaplamaların ve analizlerin düzeyini belirtir. Fizibilite çalışmaları ve fırsat çalışmaları arasında seçim yapabilirsiniz. Fizibilite çalışmalarının aslında genişletilmiş bir fırsat çalışması türü olduğunu bilmek güzel. Çalışmanın türünü belirledikten sonra Tamam seçeneğini seçiniz. Daha sonra adım adım istenilen projenin temel ve temel bilgilerini yazılım tablolarına girmelisiniz. Bir tabloya bilgi girdiğinizde COMFAR yazılımı tarafından diğer bilgi tabloları oluşturulur. Bu yazılımın varsayılan olarak sağladığı tablolar şunlardır:

İlk tablo, kullanıcıdan projenin adı ve açıklaması gibi bir dizi genel bilgi alan proje tanımlamasıdır.

Proje açıklama tablosuna projenin açıklamasını ve tanımını girmelisiniz.

Proje başlığı, proje başlığı tablosuna kaydedilir.

Veri ve zaman tablosunda yazılıma veri girişinin tarihi ve saati kaydedilir.

Proje sınıflandırma tablosunda projenizin öncü plan mı, imar planı mı yoksa imar planı mı olduğunu belirtmelisiniz.

Yatırımda ortağınız varsa Ortak Girişim seçeneğini tercih etmeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca çevre dostuysanız Temiz geliştirme mekanizması seçeneğini kullanın.

Analiz derinliği bölümünde finansal analiz anlamına gelen ve varsayılan olarak seçili olan Finansal analiz seçeneği bulunmaktadır. Ekonomik analiz aynı zamanda ekonomik analiz anlamına da gelir. Bu seçenek yalnızca ekonomik projeler için kullanılır.

Bu noktaya kadar bilgileri tamamladığınızda yazılım, proje süresine ilişkin başlangıç ​​varsayımlarını içeren Planlama ufku tablosunu sunar.

Ürünler tablosunda tasarım ürünlerini, üretim süresini, nominal üretim miktarını veya satış kapasitesini girmelisiniz.

Para Birimleri tablosu para birimlerini tanımlamak ve parite oranını belirlemek için kullanılır.

İskonto tablosunda i harfi ile gösterilen istediğiniz iskonto oranını girmelisiniz.

Arazi, makine ve diğer teçhizat gibi sabit yatırım maliyetlerine ilişkin bilgilerin Sabit yatırım tablosuna girilmesi gerekmektedir.

Üretim maliyetleri tablosunda her ürünün yıllık üretim maliyetini ayrı ayrı belirtmeniz gerekmektedir.

Satış programı tablosundaki zaman ve fiyat planına göre ürünlerin satış programını girmelisiniz.

İşletme sermayesi tablosunda projenin işletme sermayesi, projenin inşaat süresi ve başlangıç ​​sermayesi esas alınarak girilir.

Borç Hesapları tablosu malzeme, enerji vb. için ödeme dönemiyle ilgilidir.

Pay sahiplerinin getirdikleri sermaye ile projeden beklenti ve beklentileri Özsermaye tablosuna kaydedilir.

Alınan uzun vadeli krediler ve geri ödeme koşullarına ilişkin uzun vadeli krediler tablosu, uzun vadeli krediler tablosunda belirtilmiştir.

Kâr dağıtım tablosunda kâr dağıtımı, birikmiş kâr ve temettülerin yüzdesi esas alınarak belirlenir.

Tüm tabloları doldurduktan sonra Modül menüsünden Hesaplama seçeneğini seçerek Comfar yazılımının hesaplama ortamına girmesini sağlayın. Hesaplamalar bittiğinde tablo ve grafikleri görüntülemek için Modül menüsünden Sonuçları göster seçeneğini seçin. Daha sonra ihtiyacınız olan tablo ve grafikleri kontrol edin. Bu sayede her tabloyu ihtiyaçlarınıza göre görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

 

Ve sonunda…

Bugün COMFAR yazılımıyla tanıştık, artık COMFAR’ın ne olduğunu, ne için kullanıldığını biliyoruz. Comfar Expert dediğimiz gibi fizibilite çalışması, teknik ve ekonomik gerekçelendirme planlarının hazırlanması, finansal süreçlerin simülasyonu ve analizi gibi mühendislik ekonomik çalışmalarında kullanılan bir yazılımdır.