blog posts

Bilgisayar Bilimi (CS) nedir ve kimin içindir?

Bilgisayar Bilimi (CS) nedir ve kimin içindir?

En basit şekilde açıklamak gerekirse, bilgisayar biliminin, problemleri teorik ve pratik olarak çözmek için bilgi (veri) ve bunları kullanma yöntemi (algoritmalar) çalışması olduğunu söylemeliyiz.
Bilgisayar bilimi, bilgisayarların incelenmesi anlamına gelmez ve her zaman bilgisayar kullanımını gerektirmez. Kağıt ve kalem kullanarak veri ve algoritma hesaplamak mümkündür ve bu bilim bilgisayardan çok matematiğe bağlıdır ve bu nedenle bazı insanlar bilgisayar bilimi yerine bilişim kelimesini kullanmayı tercih eder.

 

 

Bilgisayar nedir?

Genel olarak bilgisayar, bizden ham bilgileri alıp bizim için işlenmiş ve anlaşılır bilgilere dönüştüren bir cihazdır. Örneğin bilgisayarda bir metin yazarken klavye aracılığıyla bilgi bilgisayara gönderilir ve sonuç monitör aracılığıyla bize gösterilir. Bilgisayarlar yüksek işlem yeteneklerine sahiptir ve çok yüksek matematiksel hesaplamaları saniyenin birkaç binde biri gibi kısa bir sürede gerçekleştirebilirler.

 

Bir bilgisayarın ana bileşenleri nelerdir?

Basit bir dille bilgisayar, donanım ve yazılımdan oluşur.

 

Donanım:

Bilgisayardan dokunulabilen her şeye dokunulabilir denir. Örneğin kasa, klavye, fare ve monitör.

 

Yazılım:

Dokunulamayan ve fiziksel olmayan her şeye bilgisayar denir. Örneğin, Windows veya Word yazılımı gibi üzerinde yüklü programlar.

 

 

Bir bilgisayar uzmanının sahip olması gereken 4 temel beceri nedir?

Bilgisayar uzmanı olabilmemiz için 4 temel beceri edinmemiz gerekiyor:

 

1- Yeni bir bilgisayar sistemi kurmak ve kurmak

Yani, bir bilgisayarı oluşturan donanım bileşenlerini hazırlayıp birbirine bağlayabilmeniz, ardından üzerine Windows ve ilgili yazılımları yükleyebilmeniz ve ardından çevre birimlerini bağlayabilmeniz gerekir ki tam bir bilgisayar sistemi kurabilelim.

 

2- Önceki sistemi güncellemek veya yükseltmek

Bazen birkaç yıl sonra bilgisayarda hız ve yavaşlama sorunu ile karşılaşıyoruz ve bilgisayarda yüklü olan yazılımları veya bilgisayarda kullanılan donanımları güncelleyebilmeniz, yani yükseltebilmeniz gerekiyor.

 

3-Donanım ve yazılım sorunlarını gidermek ve çözmek

Bilgisayar ile çalışırken donanım kaynaklı olabilecek sorunlar olabilir veya yazılım ve Windows kaynaklı bir sorun olabilir. Önce bu sorunun kaynağını bulmalı ve gerçekten teşhis etmeli ve sonunda düzeltebilmeliyiz.

 

4- Bilgisayar sistemlerinin bakım ve desteği

Bir bilgisayarın ömrünü uzatmak için, uygun bakımıyla ilgili bir dizi işlem yapmalıyız. Bilgisayar sisteminin ileride sorun yaşamaması ve telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmaması için bu işlemin sürekli ve uygun zamanlamalarla yapılması gerekmektedir. Bu öğe şirketlerdeki ve ofislerdeki bilgisayarlar için büyük önem taşır ve ev bilgisayarları için daha az öncelikli olarak düşünülmelidir.

 

Aşağıda, bu öğelerin her birini daha ayrıntılı ve ayrıntılı olarak tartışacağız.

 

Birinci beceri: yeni bir bilgisayar sistemi kurmak ve kurmak

Bir bilgisayar uzmanının sahip olması gereken ilk beceri, eksiksiz bir sistem hazırlayabilmek, kurabilmek ve sonunda başlatabilmektir. Bunun için eksiksiz bir bilgisayar sisteminin kurulumuna yol açacak şekilde 5 adımın sürekli olarak yapılması gerekir.

 

Bilgisayar bilimi genellikle diğer üç alanla örtüşür, ancak aralarındaki büyük bağlantıya rağmen birbirleriyle karıştırılmamalıdır:

• Bilgisayar mühendisliği: Donanım alanındaki veri ve algoritmaların incelenmesini içerir ve elektronik bileşenler arasındaki iletişimin nasıl kurulacağı, mikroişlemcilerin nasıl tasarlanacağı ve yonga setlerinin verimliliğinin nasıl artırılacağı gibi sorulara cevap ararlar. .
• Yazılım mühendisliği: bu dal, uygulamalı bilgisayar bilimi olarak kabul edilebilir. Bilgisayar bilimcileri, bilgisayar biliminde teoriler sağlamaya çalışırlar, ancak yazılım mühendisleri bu teorileri algoritmalarla bütünleştiren uygulamalar yazar.
• Bilgi teknolojisi, halihazırda tasarlanmış olan yazılım ve donanımın kullanılmasını içerir. BT uzmanları, ağların korunmasına yardımcı olur ve ağ bağlantılı uygulamalara ve sistem sorunlarına çözümler sunar.
Bahsedilen farklılıklara rağmen, çoğu kişi bilgisayar bilimi kelimesini programlama, verilerin analizi ve kullanımı ile yazılım ve donanımla çalışmanın tüm alanlarına atıfta bulunurken, bilgisayar bilimi alan ve disiplinlerdir. Çok şey içerir.

 

 

Bilgisayar bilimi bölümleri

Bilgisayar bilimi okumayı düşünüyorsanız, aynı derslerin ve derslerin farklı üniversitelerde verilmediğini bilmelisiniz. Bu üniversiteler bırakın aynı dersleri vermeyi, bilgisayar bilimleri branşlarında bile anlaşamıyorlar.

Aşağıda, farklı üniversitelerde verilen farklı bilgisayar bilimi derslerinin bir listesi bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi, bilgisayar bilimi birçok disiplini içerir:

• Yapay Zeka:

Düşünme, konuşma, akıl yürütme ve problem çözme gibi bilişsel yeteneklere sahip makinelerin geliştirilmesi bu alana yerleştirilir ve dilbilim, psikoloji ve nöroloji gibi konuları bilgisayar bilimi ile birleştirir. Makine öğrenimi ayrıca, makinelerin öğrenme, gelişme ve verideki kalıpları tanıma yeteneğini inceleyen bu dalın bir alt kümesidir.

• Biyoinformatik:

biyolojideki karmaşıklıkları ölçmek, analiz etmek, modellemek ve anlamak için bilgisayar bilimini kullanma bilgisi ve büyük ölçekli veri analizi, ağır hesaplama, veri simülasyonu, moleküler modelleme vb. içerir.

• Hesaplamalı teori:

bilgi, algoritmaların ve matematiksel kanıtların incelenmesidir. Bu dal sadece yeni algoritmaların oluşturulması ve mevcut algoritmaların iyileştirilmesi ile ilgili değil, aynı zamanda yöntemlerin iyileştirilmesi ve teorilerin kanıtlanması ile de ilgilidir.

• Bilgisayar grafikleri:

verileri kullanma ve bunları insanların görebileceği ve anlayabileceği biçimlere dönüştürme yöntemlerini incelemeyi içerir. Bu dal, gerçekçi görüntüler, dinamik görüntüler, 3B modelleme, animasyon ve görsel görüntüler içerir.

• Oyun geliştirme:

Bilgisayar, mobil ve web tabanlı oyun üretimi bu branşa dahildir. Oyun motorları fiyat ve işlevsellik açısından farklılık gösterir ve genellikle gerçek zamanlı etkileşim için optimize edilmiş benzersiz algoritmalar ve mimariler içerir.

• Ağ Oluşturma:

Bilgi, dağıtılmış bilgisayar sistemlerinin incelenmesi ve ağlar arasında bilgi işlemin nasıl geliştirileceğidir.

• Robotik:

robotik makinelerde kullanılan algoritmaları üretme ve geliştirme bilgisi ve robot hareketi, insanlar ve robotlar arasındaki etkileşim, çevresel etkileşimler, robotlar arasındaki etkileşimler, sanal aracılar vb. biliminin geliştirilmesini içerir.

• Güvenlik:

Bilgisayar sistemlerini tehditlere, kötü amaçlı yazılımlara ve suistimallere karşı korumak için algoritmalar, yöntemler ve yazılımların geliştirilmesi bu dalda yer alır. Bu şube, ağ güvenliği ve bulut bilgi işlem, kişisel bilgisayar güvenliği, telefon güvenliği, e-posta güvenliği, antivirüs yazılımı ve şifreleme ve şifre çözmeyi içerir.

 

Bir kolej veya üniversiteden bilgisayar bilimi alanında mezun olmak için aşağıdaki kavramları öğrenmiş olmanız gerekir:

• Donanım ve yazılım düzeylerinde bilgisayar sistemlerinin görevlerinin nasıl uygulanacağı
• Farklı programlama dillerinde kod yazma
• Veri yapılarının ve algoritmaların doğası ve uygulaması
• Hesaplamalı kavramlar (örneğin, biçimsel mantık, grafik teorisi, vb.)
• Bir derleyici, işletim sistemi ve bilgisayar nasıl tasarlanır?

 

 

 

Bilgisayar bilimi okumak için gerekli özelliklere sahip misiniz?

Sırf gerekli niteliklere sahip olmadıkları için insanlardan bilgisayar bilimleri diploması almamalarını asla istemem. Bu alanda eğitim almak istiyorsanız kesinlikle yapın. Tüm çalışmalarda çok fazla çaba ve azim mevcut kusurların üstesinden gelir.
Ancak bazı özelliklere sahip olmak, bu alanda okumaktan keyif almanızı ve başarı şansınızın artmasını sağlayabilir. Lisans derecesi almak hayatınızın dört yılına mal olur, bu nedenle hayatınızın en güzel yıllarını boşa harcamamak için okuyacağınız alan hakkında yeterli bilgiye sahip olun. Bilgisayar bilimi alanında eğitim almaya uygun kişiler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 

  • • Doğaları gereği meraklı ve sorgulayıcıdırlar.
  • • Problemleri ve bulmacaları çözmek zorunda olduklarını düşünürler.
  • • Mantıklı ve adım adım düşünürler.
  • • Konulara alışılmadık açılardan bakarlar.
  • • Her gün yeni şeyler öğrenmeye çalışırlar.
  • • Uzun süreli başarısızlıkları tolere edin.
  • • Sorularına yanıt bulmak için internette nasıl arama yapacaklarını bilirler.

 

 

Problem çözme, bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği ve bilgi teknolojisinde önemli bir beceridir. Doğal olarak meraklı değilseniz ve doğal olarak farklı problemleri çözmeyi sevmiyorsanız, bilgisayar bilimi okumaktan pek zevk alamazsınız.

 

 

 

Ayrıca bilgisayar bilimi sürekli değişen ve hızlı büyüyen bir alandır, bu nedenle sürekli olarak yeni diller, kütüphane işlevleri, programlar, yazılımlar ve kod editörleri öğrenmekle ilgilenmiyorsanız, yeterince çalışmazsanız bu alanda çalışmaktan çabucak yorulursunuz. eski içerik
Bilgisayar bilimi okumak yüksek yaratıcılık gerektirir. Bu alanda, bir yazar, ressam veya müzisyenden farklı olarak, karalamalardan kod yazmak zorundasınız, bu da normal çerçevelerin dışında düşünmeyi ve sürekli pratik yapmayı gerektiriyor. Programlama engelleri, uygun kararlar vererek birçok kez aşmanız gereken programcıların sorunlarından biridir.
Yukarıdaki özelliklerden herhangi birine sahip değilseniz, bu alanda okumak için iyi bir seçim olmayabilirsiniz, ancak belirtilen özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, zor ama değerli bir alana girdiğiniz için sizi tebrik etmeliyiz.
Bu alanda başarılı olmak için bir şeyi daha bilmeniz gerekir: Bu alana girişin başında mümkün olduğunca çok farklı alanı kontrol edin ve deneyin. Belirli bir alandaki yeteneğinize bile şaşırabilirsiniz. Ancak doğru alanı bulduğunuzda, ona odaklanın ve o alanda uzman olmaya çalışın. Hobi olarak bir daldan diğerine atlamak ilginç olabilir, ancak bu tür insanlar nadiren bir işte yüksek uzmanlık kazanırlar.

 

Bilgisayar biliminde hesaplamalı düşünme kavramı nedir?

Bilgisayar biliminde hesaplamalı düşünme nedir?

Hesaplamalı düşünme, bir soruna bakmayı ve bir bilgisayarın onu çözmenize yardımcı olabileceği bir yol bulmayı içerir.

Bunu yapmak için, bilgisayarların bilgileri nasıl işlediğini anlamanız gerekir.

Muhtemelen okulda bilişimsel düşünmeyi de kullanmışsınızdır; Ama o an bunun farkında değildin.

Bir sorunu analiz edip çözümler planlıyorsanız, bilişimsel düşünmeyi kullanıyorsunuz demektir.

 

 

Hesaplamalı düşünmenin bilgisayar bilimindeki uygulaması nedir?

Programlama ve yazılım mühendisliği, bilgisayar biliminin alt kümelerinden biridir.

Bir programcı veya yazılım mühendisi, bilgisayar programları tasarlayan ve üreten kişidir.

Bu uzmanlar, bir tür bilgisayar dili veya birkaç farklı dil kullanabilir.

 

 

Ancak bu bilgisayar bilimi alanında hesaplamalı düşünmenin uygulaması nedir?

Hesaplamalı düşünmeyi kullanın

Programcılar mantıksal düşünürler ve problem çözücülerdir.

Sorunlara bakarlar ve bunları çözmek için farklı yollar sağlamaya çalışırlar;
Bu nedenle, sürekli olarak hesaplamalı düşünmeyi kullanırlar.

Çözüm sunarken veya sorunları çözerken, genellikle sorunu çözmenin birden fazla yolu vardır ve
Programcılar en verimli yolu bulmaya çalışırlar.

Bu, en az adım gerektiren bir soruna çözüm bulmak anlamına gelebilir.

 

Bilgisayar biliminden türetilen teknolojiler ile kastedilen nedir?

Bilgisayar bilimcilerinin ürettiği teknolojiler her yerde.

Her gün karşılaştığınız tüm teknolojileri düşünün:

Kişisel işlerinizi yapmak ve film izlemek için kullandığınız bir tablet programlanmıştır.
Karşıdan karşıya geçmek için kullandığınız yaya geçidindeki trafik ışıkları.
Yolda güvende kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Toplu taşımada kullanılan bir otobüsün programlanmış bir motor yönetim sistemi vardır.
Süpermarkette sizi izleyen CCTV kameraları.
Görüntüleri otomatik olarak taşımak ve kaydetmek için programlanmıştır.

 

Bilgisayar bilimindeki teknolojiler nelerdir?

Teknoloji sürekli ilerliyor ve bilgisayar bilimcileri her zaman onu kullanmanın yeni ve yenilikçi yolları üzerinde çalışıyorlar.

Bu yenilikler, akıllı saatler dahil olmak üzere giyilebilir teknoloji gibi donanım yeniliklerini içerir.
Ses tanıma, makine çevirisi, tahmin ve analiz gibi yeni yazılımlar.

  • Bilgisayar biliminin avantajları nelerdir?

Bilgisayar diplomasına sahip kişiler birçok yerde iş bulabilmektedir.

Bilgisayar bilimi alanı kesinlikle doygun değildir ve bilgisayar uzmanlarına yüksek talep vardır.

Aşağıdaki pozisyonlarda çalışmak için bilgisayar bilimleri mezunu kişiler aranmaktadır.

 

Yazılım Mühendisi
Donanım mühendisi
Uygulama geliştiricisi veya web geliştiricisi
Sistem mimarları
proje mühendisleri
Ağ mühendisleri
Yazılım test cihazı